Energiselskaber

Varmeværk får kommunegaranti

Rebild Kommune stiller kommunal lånegaranti for 4,8 mio. kr. til Blenstrup Kraftvarmeværk.

Værket ønsker at lånetidsforlænge restgælden på 3,8 mio. kr. samt kommunal garanti for anlægsinvesteringer i perioden for 2008 til 2010 blandt andet til nyt kedelanlæg og indkøb af et såkaldt SRO-anlæg. En lånegaranti til Blenstrup Kraftvarmeværk påvirke ikke kommunens øvrige låneramme.