Varmeværk får ny motor til ni mio. kr. for at kunne at leve op til miljøkravene

ØSTERVRÅ:Østervrå Varmeværk skal investere godt ni mio kr. for at leve op til de skærpede miljømæssige krav, der stilles til udstødningsgasser. Det kommer ikke bag på andelshaverne i Østervrå Varmeværk, at værkets omkring 11 år gamle japanske Niigata-motor står overfor en udskiftning. Varmeværkets bestyrelse har nemlig ved de foregående års generalforsamlinger gjort opmærksom på den forventede udskiftning. Så der var da også på en ekstraordinær generalforsamling bred enighed om at give bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån på ni mio. kr. Den eksisterende motor kunne godt repareres for ca. 2,5 mio. kr. men det ville stadig være en gammel motor med en ikke alt for høj produktionssikkerhed. Bestyrelsen har derfor i de seneste to-tre år fulgt nøje med i, hvad der sker på markedet for gasmotorer. Særligt har den interesseret sig for motorer fra den østrigske fabrik Jenbacher. Den motor kender personalet fra Thorshøj Varmeværk, som de også passer. Motoren lever samtidig særdeles godt op til de nye miljøkrav, som skal være opfyldt inden 2006. Her kræves en grænseværdi på 550 nox i udstødningsgasserne. Den nuværende motor kører med en værdi på 850 nox, men med den nye motor vil værdien komme helt ned på ca. 200 nox. Investeringen beløber sig til i alt 9,5 mio. kroner, som fordeler sig med seks mio. kr. til motor og generator, 1,1 mio. til en 1000 kubikmeter akkumuleringstank og ca. to mio. kr. til diverse udgifter. Efter udskiftningen af motoren forventer bestyrelsen, at værkets økonomi bliver forbedret. De endelige tal kendes endnu ikke, idet virkningen af det frie el-markeds indførsel endnu er uvis. Bestyrelsen mener dog ikke, at projektet kommer til at påvirke varmeprisen i opadgående retning. Der bliver tale om to projekter - udskiftning af motor og bygning af lagertank . Arbejdet med at udskifte den gamle motor sættes i gang i august, mens det forventes, at september og oktober vil gå med indkøring og endelig produktion med de nye anlæg omkring 1. november.