Energiselskaber

Varmeværk i front med besparelser

Snedsted Varmeværk skal finde to procents besparelse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Snedsted Varmeværk udnytter energien fuldt ud, og til formål har varmeværket investeret i en røggasveksler. Røgen er 500 grader Celcius, når den bliver ledt ind i veksleren, og kun omkring 43 grader Celsius, når røgen bliver ledt ud. Foto: Peter Mørk

Landets mindre varmeværker har fået til opgave årligt at finde to procents besparelse på varmeværkernes energiforbrug. Lovgivningen fik virkning fra 2010, og for Snedsted Varmeværk var situationen den, at værket ikke kunne finde besparelser på ledningsnettet, som er tiptop i orden med en høj vedligeholdelsesstandard. Derfor måtte værket finde sin to procents besparelse ved at købe en tilsvarende volumen MWh hos et gartneri i Odense. Nye veje Bestyrelsen for Snedsted Varmeværk med formanden Per Kristensen i spidsen vil hellere gå en anden vej, som fører mod en bedre energirenovering af boligmassen i Snedsted. Varmeværket har omkring 640 brugere, hvoraf skolen, Snedsted Hallen og plejehjemmet hver tæller som én bruger. - Snedsted Varmeværk producerer årligt 10.300 MWh, og vi har selv på varmeværket svært ved at finde de to procent, fordi værket og ledningsnettet arbejder optimalt, siger Per Kristensen. Derfor har Snedsted Varmeværk et godt tilbud til byens borgere. Varmeværket er gået i samarbejde med energivejlederen Jan Høilund Christensen, Engko fra Sennels, som får til opgave at undersøge 50 boliger i Snedsted med henblik på at finde måder at energirenovere den enkelte bolig på. - Princippet er først til mølle, og Snedsted Varmeværk betaler halvdelen af udgifterne, og har sat 50.000 kroner af til undersøgelsen ud af en en årlig omsætning på 12,7 mio. kroner, og boligejeren skal selv betale den anden halvdel, forklarer Per Kristensen og tilføjer, at Jan Høilund Christensen og hans firma Engko er fuldstændig uvildige og arbejder uden hensyntagen til potentielle håndværksmestre. Per Kristensen fremhæver endvidere, at der givetvis vil være et større engagement, når boligejerne selv skal betale halvdelen af udgifterne. Boligejerne kan tilmelde sig efter stormødet i Snedsted Hallen tirsdag 1. november. På mødet giver udover formanden Per Kristensen tillige energivejleder Jan Høilund Christensen, og civilingeniør Morten Hayn med speciale i energirenovering et oplæg om Snedsted Varmeværks projekt. Per Kristensen fremhæver, at boligejerne selv skal afholde udgifterne i forbindelse med energirenoveringen, og på mødet vil borgerne blive informeret om, hvor mange år der vil gå, før den mindre varmeregning har betalt investeringen. Energirenovering har et overordnet mål, som er en reducering af energiforbruget. Og for Snedsted Varmeværk er det naturgas til de to el-producerende motorer og elektricitet til opvarmning af el-kedlen. Per Kristensen peger imidlertid på, at der er en sidegevinst udover et mindre energiforbrug. - Energirenovering er efterhånden et salgsargument, siger han, der samtidig håber, at det samlede projekt vil kaste arbejde af sig til lokale håndværkere. Per Kristensen mener ligeledes, at projektet vil styrke Snedsted og fremtidssikre byens boliger. Ud over Per Kristensen består Snedsted Varmeværks bestyrelse af elektriker Steen Sørensen, skorstensfejer Jan Berthelsen, rengøringskonsulent Poul Erik Fransen og tømrer Poul Yde Larsen.