Energiselskaber

Varmeværk i Overlade lukker

Stort flertal for endegyldigt at nedlægge fjernvarmeværket

OVERLADE:Med 77 stemmer for, fire imod og én ugyldig stemme vedtog forbrugerne af Overlade Varmeværk definitivt at lukke værket. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling torsdag. Allerede ved generalforsamlingen i begyndelsen af juli stod det klart, at værkets dage var talte, men da der på det tidspunkt ikke var det nødvendige antal stemmer - ifølge vedtægterne skulle 3/4 af de 137 brugere stemme for en lukning - måtte der indkaldes til endnu en generalforsamling. Her var kravet, at mindst halvdelen af de fremmødte skulle stemme for lukningen, og det krav blev torsdag så rigeligt honoreret. Den ekstraordinære generalforsamling forløb stille og roligt. - Vi resummerede lidt om forløbet, men der var ikke den store debat. Vi har jo været igennem det hele. Det tog to timer, og det var inklusive kaffe og lagkage, fortæller bestyrelsesformand Ernst Jensen. Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE bliver værket lukket, fordi de millioninvesteringer i ledningsnet, målere, gasmotor og renovering, som er ubetinget nødvendige for at drive værket videre, ville efterlade hver gennemsnitshusstand tilknyttet værket med en gæld på omkring 50.000 kr. mod nu cirka 15.000. Hvis forbrugerne derimod overgår til naturgas, som allerede er lagt ind i byen, vil gælden gennemsnitligt blive på 45.000 kr. pr. husstand. - Hvis vi kørte videre, ville prisen stige med 25 procent, og om 10 år skulle vi igen lave dyre udskiftninger. Men der er jo ingen grund til at forgælde os. Går vi over til naturgas, vil gasbrænderen være betalt om 10 år, og så er vi gældfri, forklarer Ernst Jensen. Frygter krav På mødet i teknisk udvalg tirsdag skal udvalget tage stilling til, hvad der nu skal ske med værket. Det springende punkt er, om udvalget vil forlange, at bestyrelsen rydder op efter sig og graver rørene op. - Vi tør slet ikke forholde os til, hvis vi selv skal betale for at tage rørene op. Men de forurener jo ikke og generer ikke, argumenterer Ernst Jensen. Varmeværkets advokat har forespurgt Energistyrelsen, hvad man gør i den slags sager. Ifølge Ernst Jensen kender Energistyrelsen ikke til fortilfælde, men udtaler, at det ene og alene er kommunalbestyrelsens beslutning. Ernst Jensen sidder selv i teknisk udvalg for Venstre. Han har endnu ikke taget stilling til, om han vil erklære sig inhabil under behandling af punktet på udvalgsmødet. - Det skal jeg først have clearet med advokaten, siger han.