Energiselskaber

Varmeværk med lun økonomi

ØSTERVRÅ: 2002 blev et stille, men driftsmæssigt yderst tilfredsstillende år for Østervrå Varmeværk. Til gengæld ser indeværende år ud til at byde på en helt ny fase i værkets historie. Andelshaverne i værket kunne ved den årlige generalforsamling glæde sig over, at regnskabet kom ud med et plus på bundlinjen på godt 1,2 mill. Et beløb, der har konsolideret værket til den nærmeste fremtid, som vil byde på indtil flere svære beslutninger. Værkets kraftvarmemotor har efterhånden 10 år på bagen og står foran en udskiftning, idet den ikke kan leve op til nye og skrappere miljøkrav, der træder i kraft i 2005. En ny motor vil kunne producere mere el, men med udsigt til det fri el-marked fra 1. januar har værkets bestyrelse besluttet at se tiden an. Værket kan enten vælge at producere el, med en betydelig mindre sikkerhed prismæssigt, eller man kan vælge at gå tilbage til at fyre med kedel igen, og dermed helt gå ud af el-produktionen. Den usikre situation betyder, at varmeprisen bliver uændret på kr. 350 pr. MWh, men sker der ændringer, der får indflydelse på prisen vil bestyrelsen ændre varmeprisen. Østervrå Varmeværk er dog stadig blandt landsdelens billigste. Overskuddet skal ses i lyset af, at der i løbet af året ikke har været store reparationer på motoren, og desuden er værket i løbet af året blevet gældfrit. På varmesiden har der været et mersalg på 8,6 procent, og samtidig er der produceret 6,3 procent mere el. Værket har fået tre nye forbrugere i løbet af 2002, mens der ventes ca. 25 nye tilslutninger i indeværende år. Den løbende renovering af ledningsnettet, er også sket i år, dog med lidt højere udgifter end forventet. Samtidig har værket også fået sit nødstrømsanlæg skiftet ud med et brugt anlæg. For at sikre en fortsat stabil økonomi har værket købt gas til fast pris, og prisen på de foreløbige kontrakter er yderst gunstige. Det betyder, at udgiften til brændstof kan være uændret de næste to år. Usikkerhedsmomentet ligger i de ukendte regler på el-markedet, det betyder nemlig, at det ikke er til at forudsige hvor meget gas, der skal bruges til el-produktion. Til bestyrelsen var der genvalg til formand Jørgen Aagreen, Preben Damtoft og Arne Boelskifte samt til suppleanterne Niels Urth og Peter Kristensen. ÅB/kjær