Varmeværk sparer på brugen af naturgas

Fjern-varmeforsyningen i Aars har reduceret bortkølingen af overskudsvarme og mindsket CO2-udledningen

Varmeværket i Aars har skruet ned for brugen af fossile brændstoffer. Arkivfoto

Varmeværket i Aars har skruet ned for brugen af fossile brændstoffer. Arkivfoto

Aars Fjernvarmeforsynings bestræbelser på at reducere bortkølingen af overskudsvarme og skrue ned for brugen af fossile brændsler er - bl.a. takket være etablering af akkumuleringstanken til 800 tons varmt vand - lykkedes. I sidste regnskabsår faldt mængden af bortkølet varme fra 21 til 19 procent. Samtidig blev forbruget af naturgas kraftigt reduceret. Det oplyste formanden for Aars Fjernvarmeforsyning, Svend F. Andersen, Aars, på generalforsamlingen på Aars Hotel mandag aften. - Vi satser hårdt på at udnytte varmeproduktionen fra affaldsforbrændingen og derved mindske CO2-udledningen. Akkumuleringstanken har stort set fjernet brug af naturgas, siden den blev taget i brug. Andre tiltag er salg af overskudsvarme til Danpo samt varmeforsyning til Hornums fjernvarmeforbrugere og forhandling om varmeleverance til Støvring, Suldrup og Haverslev, sagde Svend Andersen. Formanden oplyste, at Aars Fjernvarmeforsyning allerede har overtaget driften i Hornum. Fusionen bliver til gavn for forbrugerne i såvel Hornum som Aars, da der bruges overskudsvarme fra Aars og sker en mere optimal drift af motoranlæggene i Hornum. Den planlagte ny transmissionsledning mellem Aars og Hornum påregnes at være i drift sidst på året. Med hensyn til varmeleverance til Haverslev, Suldrup og Støvring håber Aars Fjernvarmeforsyning en snarlig afklaring efter halvandet års forhandling.