Varmeværk til kamp mod brændeovnene

Bestyrelsen for Hvalpsund Kraftvarmeværk overvejer at sætte den faste afgift yderligere i vejret

Den varmer dejligt, sådan en brændeovn. Men står det til bestyrelsen for Hvalpsund Kraftvarmeværk, så skal det gøres mindre attraktivt at fyre med brænde, for det går ud over værkets samlede økonomi. Arkivfoto

Den varmer dejligt, sådan en brændeovn. Men står det til bestyrelsen for Hvalpsund Kraftvarmeværk, så skal det gøres mindre attraktivt at fyre med brænde, for det går ud over værkets samlede økonomi. Arkivfoto

HVALPSUND:Brændeovne er blevet en populær investering i Hvalpsund i takt med varmeprisernes himmelflugt. Men når folk køber mindre fjernvarme, så går det ud over økonomien i Hvalpsund Kraftvarmeværk. Derfor overvejer værkets bestyrelse at skrue den faste afgift yderligere i vejret mod til gengæld at sænke kWh-prisen. - Om det lige bliver 50 procent, det ved jeg ikke. Vi har slet ikke regnet på det endnu, siger Peder Holm Pedersen fra varmeværkets bestyrelse. Intet er altså vedtaget endnu, og der er under alle omstændigheder lang tid til næste regnskabsår. Men på generalforsamlingen i Hvalpsund Kraftvarmeværk forleden aften blev spørgsmålet om en højere fast afgift vendt og drejet som en af de oplagte muligheder, bestyrelsen har for at forbedre værkets økonomi. - Der er mange, der har købt brændefyr i år. Med en højere fast afgift og en lavere kWh-pris, så bliver det ikke så attraktivt at have brændeovn. Og så vil det ikke betyde så meget, om man går fra 19 graders varme i huset til 21 grader, siger Peder Holm Pedersen. Rammer skævt? - Er der ikke et loft på, hvor stor den faste afgift må blive? ville en af tilhørerne fra salen vide. Jo, lød svaret. Men i Hvalpsund er der stadigvæk masser af plads inden for lovens rammer til at sætte afgiften op. En anden udtrykte bekymring for, at sådan en omlægning vil ramme skævt. - Storforbrugerne vil få meget billigere varme, og småforbrugerne får det dyrere, påpegede hun. Peder Holm Pedersen gav hende ret i, at nogle vil få det billigere og andre dyrere. - Vi må se på, hvad der er det bedste for værket som sådan, sagde han. - Vi har lige efterisoleret, men med en højere fast afgift bliver den besparelse da ædt op, lød det fra en utilfreds kvinde i salen. En anden sagde: - Hvis jeg skulle gøre noget fornuftigt, så skulle jeg melde mig ud! Til det sagde Peder Holm Pedersen: - Det er enhvers frie ret at melde sig ud ved at betale sin andel af gælden. Vil have Solbakken med Det er dog ikke den vej, bestyrelsen håber, det vil gå. Tværtimod er de parat til at kæmpe for, at de nye boliger på Solbakken tvinges til at koble sig på fjernvarmen, så værket kan få flere forbrugere. Den holdning var der bred opbakning til blandt de op mod 140 deltagere i generalforsamlingen. - Vi er nogle stykker, der synes, at det nok vil veje tungere, hvis det ikke bare er bestyrelsen, der sender en indsigelse mod lokalplanen for Solbakken. Jeg foreslår, at vi lægger en seddel frem i Brugsen, og så kan folk skrive under, lød det fra en af deltagerne, og den opfordring blev mødt med klapsalver. Nye i bestyrelsen Generalforsamlingen forløb ellers betydeligt mere roligt, end bestyrelsen havde frygtet. Den afgående formand, Peder Arthur Jensen, henviste i sin beretning til det borgermøde, der for nyligt samlede op mod 200 deltagere på Louns-Alstrup Skole. - Der var næsten oprør i Hvalpsund. Så ingen kan være i tvivl om, at der er en gruppe forbrugere, der er utilfredse med de høje varmepriser og med bestyrelsen, sagde han. Initiativtageren til borgermødet, Bo Christensen, mødte op på generalforsamlingen og blev valgt ind i den nye bestyrelse. Også Halfdan Jensen, der har siddet med i en arbejdsgruppe tilknyttet bestyrelsen, blev valgt ind. Endelig var der nyvalg til Flemming Bille, der hidtil var været suppleant. Peder Holm Pedersen blev genvalgt, mens Rita Holm Pedersen må nøjes med at fortsætte som suppleant. Ud over Peder Arthur Jensen valgte Ole Randrup at trække sig ud af arbejdet.