Energiselskaber

Varmeværk vendte underskud til overskud

Trods beskeden stigning i varmesalget forbedredes års-resultatet med næsten en million kroner

DYBVAD:Selv om der kun var tale om en beskeden stigning i varmesalget, blev Dybvad Varmeværks regnskab for 2004-2005 væsentligt bedre end det foregående år. Regnskabet viser nemlig et resultat på 426.662 kr. mod et underskud på 507.572 kr. året før. En af forklaringerne på det stærkt forbedrede resultat er, at værkets renteudgifter næsten blev halveveret - og at man i modsætning til i 2003-2004 ikke have låneomkostninger og kurstab i forbindelse med omlægning af lån. Her havde man året før en udgift på knap 700.000 kr. Dybvad Varmeværks varmesalg blev i 2004-2005 opgjort til 4.085.235 kr. mod 4.055.331 kr. året før. Varmeproduktionsudgifterne faldt fra 1.647.642 kr. til 1.545.141 kr., mens driftsomkostningerne steg fra 975.178 kr. til 1.047.808 kr. Herefter blev bruttoresultatet på 1.492.286 kr. mod 1.432.511 kr. året før. Efter administrationsomkostninger på knap 200.000 kr. og øvrige indtægter på 47.647 kr. blev resultatet før afskrivninger og renter på 1.342.610 kr. mod 1.270.065 kr. Efter afskrivninger på 681.790 kr. og renteudgifter på 234.158 kr. blev årets resultat det nævnte overskud på 426.662 kr. Til generalforsamlingen på tirsdag i Dybvad-Hallens cafeteria foreslår bestyrelsen 50.000 overført til hensættelser og 375.567 kr. til det nye regnskabsår.