Energiselskaber

Varmeværk vil sagsøge kommunen

Kloakrør blev lagt ned og taget op igen undervejs i anlægget af nyt værk i Skørping Nord

Varmeværket fik lov at få ekstra 80 meter kommunalt asfalteret vej op til hovedindkørslen, men uden kloak og kantsten. Det kalder Erik Bejder molboarbejde. Foto: Grete Dahl

Varmeværket fik lov at få ekstra 80 meter kommunalt asfalteret vej op til hovedindkørslen, men uden kloak og kantsten. Det kalder Erik Bejder molboarbejde. Foto: Grete Dahl

SKØRPING:Først vil han ikke rigtig snakke om det. Men rygterne taler sandt, bekræfter Erik Bejder, næstformand i Skørping Varmeværk. Kloakrør er blevet lagt ned på en ny vejstrækning, hvorefter de er blevet pillet op igen. Og hvordan det kunne komme sig, er en længere historie, som nu har fået Skørping Varmeværk til at true Rebild Kommune med en civil retssag. Et udkast til stævning er netop fremsendt. Varmeværkets bestyrelse mener, at Rebild Kommune burde have anlagt ny vej med det hele langs hele det stykke jord, værket har købt af kommunen. Men Rebild Kommune havde i første omgang kun anlagt vej med kloak og kantsten på 50 meter ind på den nye sidevej til Gl. Skørpingvej. Først efter en del snak og breve frem og tilbage gik kommunen ind på at asfaltere yderligere 80 meter langs byggegrunden, sådan at værket i det mindste som planlagt kunne have hovedindkørsel øverst på grunden. Men værkets repræsentanter ville også gerne have kloakeret på den strækning, når man nu var i gang. - Vi har endda tilbudt, at vi godt ville lægge pengene ud. Så kunne vi altid afklare senere, hvem der skulle betale hvad, fortæller Erik Bejder. Den melding var kommet kommunens entreprenør for øre, og eftersom folkene var i gang, fortsatte de med at lægge kloakrør ud over de første 50 meter af sidevejen. - Men så er det jo, det bliver helt grotesk. For da borgmester Anny Winther finder ud af, at der er kloakeret længere end godkendt af kommunen, så beordrer hun de 30 meter taget op igen straks. Det er jo helt molboagtigt. Ja, det nærmer sig en betænkelig magtdemonstration. Det er jo et vanvittigt spild af penge, siger Erik Bejder, som stadig har svært ved at forstå den ordre. Han stiller sig i det hele taget undrende over for Rebild Kommunes holdning i sagen. - Da vi i sin tid forhandlede med Skørping Kommune, skulle vi jo selv byggemodne grunden. Og det blev gjort meget klart, at vi skulle følge Hedeselskabets projekt om vej- og kloakanlæg til punkt og prikke. Da vi så senere aftaler med Rebild Kommune, at vi køber grunden byggemodnet, faldt det os slet ikke ind, at den ikke selv ville følge projektet til punkt og prikke. Men han håber stadig, at det hele ordner sig: - Udkastet til stævning giver kommunen en sidste mulighed for at besinde sig, og det er det, vi håber på. Nu er vejen jo lavet, og der er ikke noget, der haster. Men det er alligevel pokkers ærgerligt. Specielt set i lyset af det glimrende samarbejde, vi i øvrigt har haft med kommunen i forbindelse med byggeriet, siger Erik Bejder. Borgmester Anny Winther (V) vil gerne kommentere sagen, men først på et senere tidspunkt. - Sagen er ikke så enkel endda, siger hun.