Varmeværket får sit solfangeranlæg

Ekspropriationen vedtaget, men først måtte der afstemning til

HALS:Med 13 stemmer for og tre imod besluttede byrådet, at der skal eksproprieres over erhvervelsen af arealet på 18.100 kvm., der støder op til Ulsted Varmeværk, så varmeværket kan opbygge et solfangeranlæg på 5000 kvm. Der har ikke kunnet etableres forlig mellem parterne omkring prisen, hvorfor byrådet trådte til med en åstedsforretning, og nu er det så op til taksationskommisionen at fastsætte en pris. Keld Jul Vagner (V), var imod, at man som kommune gik ind og eksproprierede over en privat ejendom, og blev bakket op af Keld Petersen (Løsgænger), der mente, at arealet skulle købes på almindelige markedsvilkår. Ellers var stemningen meget positiv, men borgmester Bent Sørensen (A) måtte altså holde en lille afstemning først. Skolevalg Der var mange sager, som skulle afgøres inden sommerferien. Allerede 1. august træder en ny lov om folkeskolen i kraft, hvor der bliver frit valg af skole - også over kommunegrænserne. Kulturudvalget skulle derfor sætte deres regler for optagelse af elever fra anden skole og andet skoledistrikt, og havde fulgt Aalborg Kommunes retningslinjer, dog med den tilføjelse at klasselokalestørrelsen kan bruges som begrundelse for, at en optagelse ikke kan finde sted. Det hedder nemlig, at valg af anden skole ikke kan afvises ud fra en pædagogisk vurdering, men alene de retningslinjer som byrådet har bestemt. Endvidere friholdes der nogle pladser i klasserne som "buffer" til brug for elever fra egen kommune. Hals Kommune har en regel om, at optagelse ikke må udløse en ekstra klasse, og det foreslås derfor, at grænsen for en klasse er på 24 elever. Læreplaner for de små Børnehavnerne og dagplejen får nu også læreplaner ifølge Lov om Social Service, og dette skulle godkendes af byrådet. - Er det noget vi skal, så overholder vi det også, og det så rimeligt fornuftigt ud, da vi fik læst det godt igennem, sagde formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald. Læreplanerne skal godkendes af dagtilbuddets bestyrelse og evalueres årligt af forældrebestyrelsen.