Energiselskaber

Varmeværks overskud steg

} SÆBY: Sæby Varmeværks bestyrelse kan præsentere et flot 2003-2004 regnskab på generalforsamlingen onsdag den 29. september på Hotel Viking. Årets resultat for kraftvarmeværket i Sæby (billedet) blev nemlig flottere end det foregående år - 4.945.554 kr. mod 3.225.131 kr. året før. Det forbedrede resultat hænger i høj grad sammen med et fald i de finansielle omkostninger, der i 2003-04 beløb sig til ca. 3,8 mio. kr. mod ca. 4,9 mio. kr. . En mild vinter var medvirkende til, at nettoomsætningen faldt til lige godt 56 mio. kr. , hvilket var knap 2,5 mio. kr. mindre end i 2002-03. Statusregskabet samtidig viser en uændret egenkapital på ca. 1,8 mio. kr. - ok