Als

Varmt vand fosser ud på fjerde uge LÆKAGE: Hul i fjernvarmenettet i Als er endnu ikke lokaliseret

ALS:Det varme vand fosser stadig ud fra fjernvarmeledningerne i Als, et eller andet sted. Det betyder, at cirka 10 kilometer varmerør i den kommende uge skal ¿termografers¿ i forsøget på at finde frem til lækken, hvorfra der strømmer 4500 liter varmt vand ud i jorden i døgnet. - Vi har bestilt en ekspert, der med et specielt kamera ¿fotograferer¿ hele ledningsnettet. Kameraet kan måle temperaturforskelle helt ned til 0,1 grad. Så håber vi, vi kan finde frem til stedet, siger varmemester Poul Davidsen. Han frygter dog, at der er en læk hos en af de cirka 390 forbrugere, der er tilsluttet varmeværket, men han synes på den anden side også, at det er mærkeligt, at der så ikke er nogen, der har reageret endnu. Det store vandspild har stået på i ca. fire uger. - Men vi er nødt til at tage det fra en ende af, og i første omgang er det så ledningerne i jorden, der skal undersøges, siger han. Med kameraet kan man følge varmeledningerne helt ind til de enkelte huse og måske udefra opdage, at der er noget galt et eller andet sted. Kort efter nytår benyttede mandskabet på fjernvarmecentralen i Als sig af, at der var faldet sne. Da kørte man gennem gaderne for at se, om sneen var smeltet hurtigt et sted, men man fandt ikke noget unaturligt.

Forsiden