Vartegn vil nu blive genopført

Arbejdet ventes udført af lokalt firma, der tilbyder den laveste pris

Ølands vartegn, den hollandske vindmølle fra 1857, der blev forvandlet til et forkullet skelet ved en brand i oktober 2004, vil nu blive genopført.  FOTO:GRETEDAHL

Ølands vartegn, den hollandske vindmølle fra 1857, der blev forvandlet til et forkullet skelet ved en brand i oktober 2004, vil nu blive genopført. FOTO:GRETEDAHL

ØLAND:Genopførelsen af Ølands vartegn - den hollandske vindmølle fra 1857 på Urbakken, der nedbrændte i oktober 2004 - vil blive indledt, straks vejret har stabiliseret sig. Arbejdet, der ventes at kunne gennemføres inden for et år, skal efter alt at dømme udføres af tømrerfirmaet Thorkild Jespersen, Skovsgård. Brovst Kommune har indhentet tilbud fra to firmaer - North Built i Dronning og Thorkild Jespersen - og Skovsgård-firmaet er billigst. Genopbygningen af møllen vil kunne holdes inden for forsikringssummen på 2.535.000 kr. inklusive moms. Brovst Byråds økonomiudvalg skal på onsdag behandle en indstilling fra teknisk forvaltning om, at arbejdet sættes i gang. Det var oprindelig Oxholm Gods, der ejede møllen, men den blev for nogle år siden overdraget Brovst Kommune. Indtil branden var den 150 år gamle mølle fredet, men efter at have hørt borgerne på Øland har Kulturarvsstyrelsen besluttet at ophæve fredningen, fordi det ikke giver nogen mening med fortsat fredning, når det meste af møllen er væk. Ifølge Løgstør Politis undersøgelser på stedet menes branden at være påsat. Det er ikke lykkedes at finde gerningsmanden.