Vasker sig i danskvand

Ansatte har fået mundkurv på

De kommunale ansatte på det psykiatriske støttecenter i Skagen er tilsyneladende så bange for at miste deres job, at de ikke tør lukke NORDJYSKES fotograf og journalist ind på centret. Forbi med mundkurv Noget tyder på, at en kommunal leder har været forbi med en mundkurv, men journalisten fik dog kortvarigt lov til at komme ind på centret for at benytte toilettet. Støttecentret, der er placeret i en del af det gamle sygehus, er et værested, hvor de psykisk syge kan få hjælp og støtte, ligesom de kan deltage i forskellige sociale aktiviteter. Brugerne bor altså ikke på centret, men laver for eksempel gerne aftensmad sammen. Men fakta er, at frustrationerne står i kø både hos de psykisk syge og personalet, der i lang tid har forsøgt at gøre opmærksom på de miserable forhold. Hverken politikere eller embedsfolk har dog reageret. På grund af gamle vandrør i tomme lejligheder ovenpå må vandet ikke drikkes, og personalet må derfor hente danskvand i Netto. På det lille toilet, som brugerne benytter, virker vandhanen ikke, og ifølge en af brugerne i centret, Mads Knudsen, er man derfor nødt til at vaske hænder i danskvand. Danskvand bliver også brugt til madlavning, for brugerne og personalet tør ikke koge det ulækre, grumsede og kloaklignende vand fra hanen. NORDJYSKE kan i øvrigt forsikre for, at farven på vandet kan se endnu værre ud end på billedet på forsiden. En af grundene til, at Levnedsmiddelkontrollen i torsdags lukkede køkkenet er, at det lille toilet ligger direkte op ad køkkenet. Men på flere andre områder opfylder køkkenet slet ikke de krav, som stilles til et moderne køkken i offentlige institutioner. Opvaskemaskine er centret heller ikke i besiddelse af. Også personalets toilet ligner noget, der er løgn, og her er det en god ide at holde øje med loftet, fordi vandrørene truer med at dryppe med rustent vand. Personalet har heller ikke adgang til bad, som ellers burde være standard. Som det er fremgået ønsker personalet ikke at kommentere situationen, men det står klart, at de miserable fysiske forhold ikke er det eneste, der tynger hverdagen hårdt. Siden september 2009 er der blevet skåret hårdt i den i forvejen beskedne åbningstid, og om torsdagen og i weekenden er der for eksempel helt lukket. Der er 20 brugere tilknyttet det psykiatriske støttecenter i Skagen.