Energiselskaber

Vattenfall-skandalen

ELSAMAKTIER:Det virker som en massiv dumhed at, et stort flertal i Aalborg Byråd nu umager sig for at sikre svenskerne adgang (måske monopol) på det danske el-marked. Flertallet har på et lukket møde besluttet at sælge kommunens Elsam-aktier til det svenske statsforetagende Vattenfall. Det giver 1,2 mia. kr. i kassen - om end det synes uafklaret i hvilken kasse pengene havner. Og hvad milliarden må bruges til. Det har byrådsflertallet selv meldt ud, at man først kan finde ud af senere. Vinderen bliver i første omgang den danske statskasse, der kan hente flere hundrede millioner kroner i sikker afgift på handlen. Men taberne bliver de danske el-forbrugere - og usikkerhed omkring hele det forsynings- og produktionsapparat, der er bygget op. Ingen køber smækker 1,2 mia. kroner på bordet uden at have forventning om at gøre en god forretning. Altså at tjene pengene hjem igen. De danske elværksejere har i årtier gebærdet sig med arrogance og foragt over for kunderne. De har opsamlet store milliardformuer gennem prispolitikker, der har været uforståelige og kostbare. Og de har bygget et distributionsnet, hvor fedteriet har været iøjnefaldende - sådan som det illustreres hver gang voldsomme storme medfører, at tusindvis af el-kunder får afbrudt strømforsyningen i dage eller ugevis. Der er behov for en national energipolitik, der kan sikre, at elselskaberne løser deres opgaver frem for at kapital-spekulere. Nu opgiver Aalborg Kommune enhver indflydelse (og et sikkert løbende renteafkast fra Elsam-aktierne). Det er ikke mindst uforståeligt, at socialdemokraterne i Aalborg, (helt givet efter omhyggelige og langstrakte interne forhandlinger!), i et så vigtigt anliggende, har prisgivet partipolitikken og bøjet sig for de borgerliges krav om et svensk ejerskab. Det er helt i strid med de indtrængende advarsler der er kommet fra tidligere miljø- og energiminister Svend Auken. Alene socialdemokraten, LO-formand Kaj Poulsen, de tre SF'ere og den enlige radikale vendte sig mod Vattenfall-invasionen. Tak for det! I fjor kunne en privat velhaver købe Aalborg Byråd for 1 krone mod et løfte om at genopbygge de gamle kreaturstalde til ingen-véd-hvad. Denne gang kunne svenskerne købe et byrådsflertal for 1,2 mia.kr.