EMNER

Ved at drukne i klager

Sommerhusejerne ved Ålbæk er ikke alene om at klage over kommunens regulativ om tømning af septiktanke

Som tidligere omtalt har gårdejer Niels Ole Fredborg Nielsen, Røntved, klaget og søgt om dispensation og ifølge Jens Kalør fra kommunens miljømyndighed har mange henvendt sig, efter at de cirka 5500 breve er kommet ud: - Vi har fået en del henvendelser fra folk, der føler sig trådt på. Mange har ringet og på skrift har vi fået cirka 30 klager. Nogle af dem med flere underskrivere, siger Jens Kalør. Klagerne skal dog ikke gøre sig de store forhåbninger om dispensation. - Området er reguleret af lovgivningen. Ifølge Spildevandsplanen skal kommunerne lave regulativer for tømning af tanke. - De mennesker, der har bevis på, at de har indgået en kontrakt med en anden entreprenør, kan få dispensation, ind til kontrakten udløber, men vi kan ikke dispensere for selve regulativet. Det er politisk besluttet, at hver husstand skal være med i ordningen og skal have tømt septiktanken én gang om året, siger Jens Kalør. Husejerne har ingen klage mulighed.