Lokalpolitik

Ved Fjerritslev Kommunalbestyrelse, hvad den vil ?

STRUKTUR:I forbindelse med borgermødet på Fjerritslev Skole 4. marts blev der orienteret omkring problemer vedrørende kommunesammenlægninger. Inden dette møde havde Fjerritslev Borgerforening sammen med andre lokale foreninger indledt et samarbejde for at få belyst lokale interesser. I den mellemliggende periode har vi savnet en bedre orientering om de forhandlinger, der har fundet sted. Det har så godt som altid været vore nabokommuners borgmestre, der har udtalt sig om møder omkring den kommende kommunestruktur. Derfor er det for os naturligt at stille spørgsmålet: Har Fjerritslev Kommune overhovedet en målsætning for den fremtidige kommunale struktur ? Fjerritslev Borgerforenings bestyrelse har drøftet mulighederne ud fra de oplysninger, vi har fået gennem pressen og kan på den baggrund stille følgende forslag: Da vi har en række kommuner, der har naturlige samarbejdsrelationer – vi tænker her på Jammerbugtkommunerne og Løgstør Kommune – foreslår vi en sammenlægning mellem Pandrup, Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Løgstør kommuner. På denne måde bevarer vi de gode samarbejdsrelationer, der eksisterer i øjeblikket, får nærhed til Aalborg Kommune og får et område, der er attraktivt at markedsføre med både hav og fjord. På denne baggrund opfordrer vi borgmesteren og den øvrige kommunalbestyrelse til hurtigst muligt at indlede konstruktive forhandlinger med de nævnte kommuner med henblik på en sammenlægning. Vi forventer ligeledes en større åbenhed og bedre orientering til offentligheden i den kommende tid om de forhandlinger, der nu skal foregå. Vi ønsker også klarere udmeldinger til vore nabokommuner, så de har en mulighed for at vide, hvad Fjerritslev Kommune vil med hensyn til det fremtidige samarbejde. Dette indlæg skal se i lyset af, at Fjerritslev Borgerforening ønsker det bedst mulige for regionen på baggrund af de realistiske muligheder.