EMNER

VED IKKE

Thomas Vedel, Støvring: Det vil være vanvittigt at lave et prestigebyggeri, og det vil næsten uundgåeligt forringe servicen i ¿yderkanterne¿ af kommunen, men det er på den anden side også vanvittigt ikke at opnå hele den rationaliseringsgevinst, som netop skulle være en del af formålet med kommunalreformen. Mogens Rosenbeck, Blenstrup: Hvilken konsekvens har det for borgerne, bliver alt nedlagt og det hele flyttet til Støvring, eller? Birgitte Ræbild Andersen, Moldbjerg: Jeg synes borgerhensynet skal tilgodeses, idet mange af kommunens borgere vil få fysisk lang afstand til rådhuset og måske skaber det en endnu større psykisk afstand? Michael Aalestrup, Støvring: Min eneste bekymring er, at mange borgere får meget langt til rådhuset. Mange borgere vil få svært ved at føle sig som en del af Rebild kommune. Bent Mejlby Hansen, Rørbæk: Min mening er, at det er i god tid, kommunen har endnu ikke bestået et år, på længere sigt skal vi selvfølgelig have et centralt beliggende rådhus. For mig at se er der mange andre ting, der trænger sig på inden da. Blandt andet trænger Engparken i Rørbæk til nyt gulvtæppe i salen, der er vist heller ikke blevet malet siden byggeåret.