Ved Socialdemokraterne overhovedet hvilket ben de skal stå på ?

DÆKNINGSAFGIFT: Borgmester Henning G. Jensen udtaler i fredags, at det er halsløs gerning overhovedet at have en holdning til dækningsafgiften. Halsløs gerning er derimod efter min mening, at vedtage en sammenlægning af kommunerne uden overhovedet at have en forestilling om økonomien, idet økonomiudvalget i Aalborg kommune overhovedet ikke på noget som helst område har forsøgt at klarlægge udgifter/indtægter med deraf følgende serviceniveau for de kendte opgaver, der skal løses i den fremtidige større kommune. Naturligvis kan vi ikke lave beregning på ukendte indtægter og udgifter, men for alle de mange opgaver vi kender til burde der for længst for alles skyld have været foretaget beregninger. Nu udtaler Thomas Kastrup Larsen så, at erhvervslivet i de nye kommuner, der går sammen med Aalborg skal være med til at betale dækningsafgiften, og han mener ikke at denne skævvridende afgift skal fjernes. Pengene vil han så bruge til en ny slagkraftig erhvervsfremmeorganisation i Aalborg. Det er vel et synspunkt, man kan forvente fra den kant, men alligevel en helt urolig udmelding, idet Socialdemokratiet senest for blot et par måneder siden ved budgetlægningen for 2005 sagde nej til Venstres forslag om en analyse af struktur for erhvervsfremme i Aalborg Kommune. Men selvfølgelig har man et standpunkt til man tager et nyt. Nu kan det så tyde på, at Thomas Kastrup Larsen går med den ide, at han og S er bedre til at administrere erhvervslivet end virksomhederne selv. At dækningsafgiften for virksomhederne skulle være marginal og at virksomhederne skal bidrage til de ydelser, de får fra det offentlige er direkte fornærmende. For det første er det en konkurrenceforvridende afgift og for det andet bidrager virksomhederne til den offentlige økonomi ved at betale deres skatter og ikke mindst ved at skabe arbejdspladser. Så vil Thomas Kastrup Larsen virkelig gerne have er bedre og stærkere erhvervsliv, bør han positiv medvirke til at vores virksomheder kan være konkurrencedygtige og arbejde for en afskaffelse af denne afgift og så lade de, der har forstand på det, drive deres virksomheder selv. (forkortet af red.)