Ved sygefravær er tidlig indsats altafgørende

AALBORG:Når det gælder indsatsen mod sygefravær er en tidlig indsats helt uomgængelig. Jo længere tid, man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at komme tilbage. Sådan konkluderede Jan Høgelund fra Socialforskningsinstituttet, da han på en beskæftigelsespolitisk konference med 160 deltagere på Hotel Hvide Hus i Aalborg fortalte om erfaringer med opfølgning på sygedagpengesager. Konferencen var arrangeret af Beskæftigelsesrådet Nordjylland, og regionsdirektør Karsten Simensen oplyser, at det er yderst vanskeligt at få folk tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de har været sygemeldt over et år: - Men efter et år overgår udgiften også til den sygemeldtes egen kommune, så man må regne med, at kommunerne har et incitament til at få disse mennesker i job igen, siger Karsten Simensen. Antallet af mennesker på sygedagpenge er steget markant, og selv om en del af puklen muligvis skyldes, at kommunalreformen har taget mange kræfter rundt om i kommunerne, er udviklingen så alarmerende, at beskæftigelsesrådet gør sagen til fokusområde i 2009: - Socialforskningsinstituttets undersøgelser viser også, at indsatsen er mest effektiv, hvis den kommer i løbet af det første halve år efter sygemeldingen, og det vil også være det, vores indsats skal stile efter, siger Karsten Simensen.