Aalborg

Vedbendejere hænger på vokseværk

{ AALBORG: Landsretten er enig med byretten: Hvis man planter en vedbend op ad en mur, som tilhører en anden - hvilket er ganske lovligt, hvis muren står i skel - er man også ansvarlig for, at planten ikke gør skade på den anden mands ejendom. Det er konklusionen, efter at Vestre Landsret har afsagt dom i en civil retssag mellem to uenige naboer i Vejgård, hvor netop en vedbend først voksede sig så stor, at den kunne trænge ind og ødelægge taget, og dernæst rev gavlens puds med i faldet, da den blev beskåret af husejeren og faldt ned. Landsretten har stadfæstet byrettens afgørelse om ansvarsplacering og har holdt sig til hegnsloven, men retten har dog nedsat erstatningen fra 120.000 kr. til 90.000 ud fra den betragtning, at husejeren får nyt for gammelt ved renovering af den skrællede gavl. -trix.