Lokalpolitik

Vederlag i 2007

[ Borgmester: Mogens Gade (V), kr. 643.117,- [ Udvalgsformænd og derudover medlem af et udvalg: Eva Rytter (S), Kim Bennike (DF), Otto Kjær Larsen (V), Per Halsboe-Larsen (S) og Helle Bak Andreasen (V), kr. 216.068,- [ Viceborgmester (og medlem af et udvalg): Lars Holt (V), kr. 127.105,- [ Medlemmer af to udvalg: Sonia Luther Nielsen (V), Bøje Lundtoft (V), Karl Schrøder (S), Kurt Mølgaard (V), Mogens Wiese (V), Erik Ingerslev (SF), Søren P. Mortensen (S), Christian Hem (V), Jens Chr. Golding (S), Henry Kronborg (V), Susanne Hjort Hansen (S) og Mogens Richter Pedersen (V), kr. 85.585,- [ Medlemmer af et udvalg: Ejler Winkel (UP), Aage Toftegaard (V), Finn Kornum (V), Inge Pedersen (S), Morten Klessen (S), Grethe Dragsbæk (S), Carla Madsen (S) og Gunhild Bach Nielsen (R), kr. 67.793,- [ Hertil kommer vederlag for hjemmeboende børn under 10 år, kr. 10.000, - samt honorar og diæter for medlemskab af eksterne råd og nævn. Desuden vil en del af medlemmerne modtage pensioner og efterløn for deres nuværende politiske hverv.