Lokalpolitik

Vederlag til politiske udvalg

I Hjørring Kommune får medlemmerne af udvalgene tilsammen 315 procent af borgmesterens løn på 722.000 kroner i vederlag. D.v.s. en samlet lønsum på knap 2,3 mio. kr. Udvalgsformændene får hver 33 procent af borgmesterlønnen, mens der kun er 2,65 pct. til de menige medlemmer. Før antallet af de store politiske udvalg blev skåret ned fra syv til fem, fik udvalgsformændene mellem 22 og 27 pct. af borgmesterlønnen. Ud over vederlaget i udvalgene får alle byrødder et fast honorar på ca. 62.000 kr. for det politiske arbejde.