vederlagsfri fysioterapi i Rebild

To grupper af borgere har adgang til vederlagsfri fysioterapi: fisisk handicappede og personer med progressive lidelser. 1. august 2008 overtog kommunerne finansieringen af vedlagsfri fysioterapi fra regionerne. Kommunerne blev økonomisk kompenseret via bloktilskuddet fra Staten. Det har været en rigtig skidt forretning for Rebild Kommune, som har brugt 0,7 mio. kroner mere end bloktilskuddet på opgaven i 2008 (5 mdr.) og hele 2,4 mio. kr. mere end kommunen modtog i kompensation. Det er de praktiserende læger, der foretager henvisningen til til fysioterapi. Fysioterapeuterne udmåler og udfører behandlingen, mens Rebild Kommune betaler regningen.