Børnepasning

Vedrørende børnehavestrukturen i Skagen

LUKNING:Bestyrelsen for Børne- og Ungdomsgården har fuld forståelse for at der i Skagen skal nedlæges en børnehave. Det viser det faldende fødselstal tydeligt. Hvad vi til gengæld ikke forstår er at et flertal i Børne- og Kulturudvalget indstiller til byrådet, at det er børnehaven på Børne- og Ungdomsgården, der skal lukkes. Og vi forstår da slet ikke at formanden for Børne-og Kulturudvalget Karsten Hemmingsen begrunder lukningen af vores børnehave med at pladsen skal bruges til en fritidsklub. Børne- og Ungdomsgården er bygget til integreret institution. Fra start af bestod institutionen af 500 unge fordelt på henholdsvis Junior- og Ungdomsklub i aftentimerne, 60 fritidshjemsbørn og 40 børnehavebørn. I dag har Junior- og Ungdomsklubben en normering på 350 unge og børnehaven en normering på 40 børn. Derudover har dagplejen deres eget grupperum, da de benytter vores institution som legestue. For enhver må det da være indlysende at huset kan rumme en fritidsklub sammen med de eksisterende tilbud. Hvad der også kan undre os er de økonomiske aspekter. Skagen kommune må åbenbart være en rig kommune, der ikke behøver at tage hensyn til hvordan borgernes penge forvaltes. Ser man på fleksibiliteten i forhold til Børne- og Ungdomsgårdens kapacitet vil den i høj grad kunne tilpasses til den aktuelle venteliste. Børne- og Ungdomsgården er en god, sund, vedligeholdt bygning, der er indrettet til børn og unge. Lad os da udnytte det fuldt ud og bruge den til det formål den er bygget til.