Vedrørende kommune-våben og storkesnak

KOMMENTAR:Et kommunevåben er jo et våbenskjold (plade formet som et skjold) og et våbenskjold fungerer i almindelighed som et kendetegn for en person, slægt, by eller egn og så videre. Hvad vælger sammenlægningsudvalgets flertal så i stedet for det præmierede forslag fra Tonny Østergård, Strandby? Et forslag fra et designerfirma med en fugl, som man kalder en stork (vel fordi man ikke er kommet videre end man stadigvæk ”tror på storken”), ovenikøbet en lykkefugl flyvende ud af kommunen, som en rigtig stork gør det hvert halve år. Medlemmerne kunne ikke få oplysninger om, hvilke omkostninger og andre forslag, der havde været, som jo er en direkte forpligtelse af formand J. Lauritzen at oplyse herom - alt andet er inkompetent og arrogant optræden, og i øvrigt ud over lovens grænse. Det er også bemærkelsesværdigt, at ud af flertallet på 21 var 11 fra Farsø og Aars Kommuner, der forsagede kongekronen og tyren i kommunevåbnet, som jo ikke er et partipolitisk spørgsmål. Man taler meget om ”reformer”, hvorfor jeg skal citere den berømte politiker Winston Churchill: ”Det ville blive en gennemgribende politisk reform, hvis sund fornuft kunne brede sig lige så hurtigt som tåbeligheden”. Den reform er ikke kommet til Vesthimmerland endnu.