Skolevæsen

Vedsted vil beholde 7. klasser

Skolebestyrelsen har klart standpunkt efter debat med forældre

BIRKELSE:Vedsted Centralskole skal beholde sine 7. klasser. Såfremt de flyttes til en anden skole, kan det være begyndelsen på enden for folkeskolen i Birkelse. Holdningen hos skolebestyrelsen er klar, efter at den har debatteret 7. klassernes placering ikke alene i bestyrelsen, men også med de enkelte klassers forældreråd. - Og der er en bred enighed om vores synspunkt, siger Bendix Lehmann, formand for skolebestyrelsen. Alle skolebestyrelser er af kulturudvalget blevet bedt om udelukkende at forholde sig til de pædagogiske fordele og ulemper, såfremt 7. klasserne flyttes fra de små skoler på Gjøl, i Birkelse og Nørhalne til en placering med 8. og 9. klasserne på Aabybro eller Biersted skoler. Bestyrelserne skal altså ikke skele til konsekvenserne for lokalsamfundet, herunder forenings- og handelslivet. Høringen varer til midt i marts, hvorefter udvalget vil indkalde bestyrelserne til dialogmøde (se andet sted på siden). - Vi kan ikke tage stiling til de pædagogiske fordele og ulemper. Vi er folkevalgte til at varetage skolens og elevernes interesser. Vi ved ikke nok om pædagogik, det gør tilgengæld skolens ledelse og ansatte, siger Bendix Lehmann. - Derfor kan vi heller ikke holde hensynet til vores lokalsamfund ude af denne diskussion. Skolens og lokalsamfundets ve og vel kan ikke skilles ad. Det hænger sammen, siger han. Forældrenes debat har synliggjort en frygt for at miste skolen. - Under diskussionen er det blevet sagt direkte af forældre, at hvis 7. klasserne fjernes fra centralskolen, så flytter de deres børn til Vedsted Friskole. De vil ikke sende deres børn væk fra lokalsamfundet til en anden skole i en så tidlig alder, siger Bendix Lehmann. Partiernes holdning Han efterlyser også holdninger hos politikerne. - Når Venstre i følge borgmester Ole Lykkegaard Andersen er parat til at bruge sit flertal i byrådet, kunne det være frugtbart at få at vide, hvis Venstre har taget stilling. I det hele taget kunne det være frugtbart for debatten at høre partiernes holdning. Så kan vi måske få at vide, hvorfor dette skulle være en så god ide, siger han. - At 7. til 9. klasserne er placeret sammen, er vel ingen betingelse for at gå i skole. Bliver det næste at flytte 6. klasserne? Hvor går grænsen? For os går den ved at fjerne elever fra skolen. Så fjerner man skolens fundament, siger han. Skolebestyrelsen mener også, de yngre elever mister rollemodeller i de store elever, hvis 7. klasserne fjernes. - Og vi ved, at der er forældre, som flytter deres børn fra andre byer til Vedsted Centralskole. Det indikerer, at vi har nogle kvaliteter på den lille skole, som forældre efterspørger, siger Bendix Lehmann.