Lokalpolitik

Vedvarende energi i Rebild Kommune?

LÆSERBREV

ENERGI:Det er med stor glæde, at jeg i lørdagens Nordjyske kan konstatere, at Anny Winther tilsyneladende er på omgangshøjde med statsministerens nyvundne rolle som alt grønts forkæmper. Men jeg må samtidig uvilkårligt knibe mig selv i armen. I artiklen er borgmester Anny Winther blandt andet citeret for følgende: ”Der er talt meget, men gjort en hel del mindre. Det skal der laves om på.” På de to seneste lukkede møder i januar 2009 om udkast til ny kommuneplan, har vi blandt andet drøftet afsnittet om vindmøller, og her har det lydt noget anderledes. Afsnittet fremtræder negativt og på ingen måde imødekommende overfor vedvarende energiprojekter. I indledningen til afsnittet fremgår blandt andet at Rebild Kommune vil ”reducere udlæg af vindmølleområder til så få som muligt” og et andet sted ”Ved havari kan vindmøller ikke udskiftes eller genopføres” – ingen opblødning eller nuancering. På møderne forslog jeg, at vi gav afsnittet en lidt mere positiv vinkling. Eksempelvis at Rebild Kommune er indstillet på at lokalplanlægge for områder, der ud fra såvel vindmæssige som øvrige lokale forhold er velegnede til vindmøller. Eller at der f.eks. stod, at der, efter en fornyet vurdering af det hensigtsmæssige i en havareret møllens placering, vil være mulighed for, at opnå tilladelse til genopførelse / opgradering. Der var ikke meget der tydede på, at disse beskedne forslag havde nogen chance for at nyde fremme. I styregruppen for kommuneplanarbejdet (=økonomiudvalget) stod jeg alene med synspunkterne. I byrådet stod jeg ikke helt alene, men et flertal var der bestemt ingen udsigt til. Torsdagens byrådsmøde bliver spændende. Her har SF stillet et meget konkret forslag om, at Rebild Kommune indgår en ”Kurveknækkeraftale” med Elsparefonden. Et forslag Radikale Venstre fuldt ud kan støtte. Om det så kan samle flertal, har vi til gode at se.