Lokalpolitik

Vej er ikke en privatsag

LÆSERBREV

VEJSTATUS:Lidt tilfældigt opdager menighedsrådet i Als, at Mariagerfjord Kommune ikke anser Præstegaardsvej for at være en offentlig vej. Derfor henvender menighedsrådet sig for at få denne fejltagelse rettet, for en fejltagelse må det være, mener vi i menighedsrådet. Forvaltningen er imidlertid af den opfattelse, at Præstegaardsvej "ikke har anerkendte offentlige interesser" og derfor heller ikke skal være offentlig, ifølge referat i NORDJYSKE 2. april. Det er dog en besynderlig opfattelse af begrebet "offentlig", og jeg må derfor anmode om forvaltningens og hr. Preben Christensens definition på "offentlig". Jeg kan måske hjælpe lidt på vej til en afklaring af spørgsmålet. Hvis en mand skal melde flytning eller have et pas og derfor henvender sig til Borgerservice, må vi formode, at også forvaltning og teknik- og miljøudvalget ved hr. Preben Christensen er enige i, at han er ude i offentligt ærinde. Hvis den samme mand skal anmelde en fødsel, have ændret navn, anmelde et dødsfald eller have en fødsels- og dåbsattest for at få pas, er han ikke ude i offentlig ærinde, hævdes det nu, selvom dette foregår ved offentlighedens repræsentant på stedet: Sognepræsten. Jeg kunne nemt give andre eksempler; men lad dette være nok, for det er jo dog en privatsag, at mange deltager i arrangementer i Menighedshuset, selv om det giver en del trafik på vejen i både dag- og aftentimer. Jeg er imidlertid sikker på, at byrådet har medlemmer, der er helt klar over, at sognepræstens arbejde rummer temmelig mange opgaver, der må karakteriseres som offentlige. Menighedsrådets forvaltning sker efter forvaltningslovens paragraffer, som byrådets gør - også dette understreger "offentlige interesser". Jeg ser hen til en definition på begrebet "offentlig", da dette vil umuliggøre en fastholdelse af Præstegaardsvej som en vej, der "ikke har anerkendte offentlige interesser".