Vej spærres en måned

Den næste månedstid er der vejarbejde i krydset Omfartsvejen-Vesterhavsvej-Søkærvej nord for Pandrup, hvor Vejdirektoratet anlægger en ny stor rundkørsel.

Begyndelsen til en rundkørsel nord for Pandrup. Her hvor Vesterhavsvej krydser Omfartsvejen, er der sket en del ulykker i tidens løb, og Vejdirektoratet vil nu af med den sorte plet. Den nye rundkørsel er færdig 4. juni, og fra 3. maj spærres Vesterhavsvej af, så man må bruge andre veje til Hune og Blokhus. Foto: Erik Sahl

Begyndelsen til en rundkørsel nord for Pandrup. Her hvor Vesterhavsvej krydser Omfartsvejen, er der sket en del ulykker i tidens løb, og Vejdirektoratet vil nu af med den sorte plet. Den nye rundkørsel er færdig 4. juni, og fra 3. maj spærres Vesterhavsvej af, så man må bruge andre veje til Hune og Blokhus. Foto: Erik Sahl

Arbejdet medfører, at Vesterhavsvej spærres for trafik ind til 4. juni. Det betyder, at trafikanter til og fra Hune-Blokhusområdet skal benytte omkørsel, enten ved sydenden af Pandrup eller ved rundkørslen nord for Saltum. - Rundkørslen vil være en stor forbedring af sikkerheden, for der er sket en del ulykker i krydset, forklarer ingeniør Henrik Broen fra Vejcenter Nordjylland. Han understreger, at selve hovedruten, rute 55, ikke spærres på noget tidspunkt, og at den nye rundkørsel er klar til åbning 11. juni, inden turistsæsonen for alvor sætter ind. - Vi er godt klar over, at det er et område med tæt trafik om sommeren, så arbejdet skal være færdigt til den tid. Krydset, der egentlig er to T-kryds, blev i 2007 udpeget som sort plet i Nordjylland, fordi der er sket flere uheld, når bilister fra sidevejene er kørt ud foran biler på Omfartsvejen. Rundkørslen bliver tosporet med dobbeltrettede cykelstier, og Søkærvejs tilslutning flyttes mod syd. Vejbanen, der i dag leder bilerne fra Vesterhavsvej direkte ud på Omfartsvejen mod syd, fjernes helt.