Vej til vækst

Valgkampen er i fuld gang og hovedtemaet er økonomi - eller rettere mangel på samme.

BUPL Nordjylland vil også bidrage til debatten med det klare budskab, at investeringer i børnene er Danmarks vej til vækst! Hvert tiende barn er i risiko for senere i livet at ende som socialt marginaliseret - og hver femte unge får ikke en ungdomsuddannelse. Samtidig gør vi som samfund ikke nok for at udvikle den kreativitet og evne til innovation, som Danmark skal leve af i en globaliseret verden. Danmarks vækst, velstand og velfærd er under pres. Udviklingen skal vendes - og pædagogerne kan og vil bidrage. Vi har ikke råd til en politik, der alene afspejler politiske interesser, fornemmelser og kortsigtet tænkning. Pengene i den offentlige sektor er knappe. Så meget desto vigtigere er det at bruge dem intelligent. I efteråret 2009 har SFI - det Nationale Forskningscenter for Velfærd - undersøgt, hvilken rolle man ifølge international og dansk forskning kan se, at børnehaven har for børns udvikling. Både set fra et samfundsøkonomisk og et menneskeligt perspektiv er der store gevinster at hente på en tidlig pædagogisk indsats. SFI's forskningsopsamling konkluderer entydigt, at højkvalitetsbørnehaver øger børns udvikling. Børn bliver klogere, mere socialt velfungerende, har lettere ved at lære og er mere følelsesmæssigt afbalancerede, hvis de fra en tidlig alder er i en daginstitution af høj kvalitet. Der er også andre positive effekter. Hos børn i højkvalitetsbørnehaver kan man måle en højere intelligenskvotient og et lavere niveau af stresshormonerne kortisol og noradrenalin, hvilket resulterer i bedre hukommelse, indlæring og koncentrationsevne. Der er i forskningen enighed om at høj kvalitet i børnehaver indebærer høje normeringer, uddannet personale og gode fysiske rammer. Der er flere årsager til, at børnehaver set med samfundsøkonomiske briller er et regnestykke med et positivt resultat. Børnene skal have mindre specialundervisning senere i livet, de skal gå færre klasser om og børnene får længere uddannelser, bedre jobs og højere løn og betaler dermed mere i skat. En barndom i en højkvalitetsbørnehave kan være starten på en positiv social arv, der også påvirker fremtidige generationer. Børnene begår også færre forbrydelser og herved spares både omkostninger ved selve forbrydelsen og de forventede besparelser af ikke at have folk i fængsel. Forskningen konkluderer også, at især i forhold til udsatte børn er 'produktivitetsgevinsterne' store. Kognitive og sociale færdigheder formes tidligt, og forskelle bliver derfor sværere og dyrere at mindske senere. Derfor ses det som økonomisk mest effektivt at sætte tidligt ind. En helt ny undersøgelse, fra Anvendt KommunalForskning (AKF), SFI og Aarhus og Maastricht universiteter, dokumenterer, at børn opnår bedre karakterer ved folkeskolens niendeklasses afgangseksamen, hvis eleverne har gået i en "højkvalitetsbørnehave". Forskerne bag undersøgelsen definerer en god institution ud fra følgende punkter: Antal pædagoger og øvrigt personale (normeringen), andelen af mandlige pædagoger, andelen af uddannede pædagoger, andelen af personale med anden etnisk baggrund og stabiliteten af personalestaben i den enkelte børnehave. Det er især drengene, som har gavn af højkvalitetsbørnehaver, hvor andelen af mandlige pædagoger har en særlig positiv effekt for drengene, fordi de har brug for rollemodeller af deres eget køn. Børn med anden etnisk baggrund har stort udbytte af, at der er en lav personaleudskiftning i børnehaven. Derfor skal opfordringen til landets politikere lyde: Invester i børnene! Det er Danmarks vej til vækst. Hvis børnene skal klare sig godt i skolen og i fremtiden må politikerne have en mere visionær børnepolitik. BUPL Nordjylland har ti konkrete bud til en investeringsorienteret tilgang til en børnepolitik og vi vil selvfølgelig gerne i dialog med politikerne.