Vej ved Børglum Kloster udvides ikke

Amtet indfører hastighedsgrænse på 70 km/t ved klostret

BØRGLUM:Amtet har revideret sine planer for udvidelsen af landevejen forbi Børglum Kloster, sådan at strækningen ved klostret ikke bliver bredere end den er i dag. Det lovede formanden for amtets udvalg for teknik og miljø, Niels K. Kirketerp, for et par uger siden, og nu har udvalget formelt truffet beslutningen. Hele Børglum bakke, som Børglum Kloster troner på toppen af, er i regionplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø med allerhøjeste prioritet. Derfor blev ejerne af Børglum Kloste, Anne og Hans Rottbøll, forfærdede, da de for en måneds tid siden fik meddelelse om, at amtet ville udvide landevejen ved Børglum Kloster til dobbelt bredde. Familien Rottbøll protesterede og protesterne er altså blevet hørt. På strækningen ved klostret udvides vejen stort set ikke og grøfterne sløjfes, så vejen kommer til at passe bedre ind i området, fordi der bliver en mere naturlig overgang fra vejarealet til det omgivende terræn. I stedet for grøfterne etableres der trug-dræn. For at øge trafiksikkerheden i krydset ved klosteret forbedres oversigtsforholdene ved afgravning af skråningen på det nordvestlige hjørne ved Den Gl. Smedje. Desuden bliver der en der lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t på strækningen. Familien Rottbøll er tilfredse med amtets beslutning.