Vejarbejde kan give tunnel-kø

AALBORG:For anden uge i træk bruger Vejdirektoratet weekenden til et større asfaltarbejde på motorvej E45 nord for Limfjordstunnelen. Denne gang er det strækningen mellem tunnelen og frakørsel 21 Nørresundby Nord, der skal have ny asfalt. Den sydgående trafik ledes over i nordgående spor, og der er hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Desuden spærres tilkørsel 21 i sydgående retning, så fra Nørresundby skal man bruge tilkørsel 22 for at komme ned på motorvejen. Vejarbejdet kan i perioder give kødannelser, men ligesom i sidste weekend sættes der en ekstra færge ind på Hals-Egense overfarten til at tage noget af trykket. Vejarbejdet blev indledt i aftes og fortsætter til mandag morgen kl. 5.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk