Vejarbejde ved Mou Skole i foråret

Omfattende ændringer af trafikken i Mou kan begynde allerede i år

MOU:Nye hastighedsgrænser, byporte, et par bump og en lille rundkørsel, er nogle af de tiltag, der skal gøre Mou mere trafiksikker. Teknisk udvalg i Sejlflod Kommune har netop indstillet en saneringsplan af trafikken i Mou, til godkendelse på et kommende møde i økonomiudvalget og derefter i kommunalbestyrelsen. Det samlede forsigtige prisskøn, i følge planen, er godt to millioner kroner. - Vi skal bruge planen som et redskab til, hvordan vi skal prioritere indsaten i de kommende år, siger ingeniør Preben Andersen fra Teknisk Forvaltning i Sejlflod Kommune Teknisk Udvalg tager udgangspunkt i, at man i vid udstrækning gennemfører forslagene, når der alligevel er asfaltarbejde i området. Derfor kan nogle af forslagene allerede gennemføres i år. Det sker for eksempel ved Mou Skole, hvor flytningen af indgangen fra Dokkedalvej til Ny Høstemarkvej har skabt behov for ændringer. - Vi starter allerede i foråret med Ny Høstemarkvej, når busholdepladsen ved skolen alligevel skal planlægges, fortæller Preben Andersen. Samtidig med oprettelsen af busholdepladsen og en p-plads vil kommunen sænke hastigheden på Ny Høstemarkvej og lave nye byporte, der signalerer, at her skal man sætte farten ned. Ud over en skolevejsundersøgelse fra 2001 og en registrering af trafikuheld, har Mou Skole, borgerforeningen, ældrerådet, idrætsforeningen og lokalrådet givet deres bud på, hvor der kan sættes ind. I skolevejsundersøgelsen er der peget på to kryds, der opfattes som mest farlige. Det ene er ved skolen i krydset Ny Høstemarkvej og Dokkedalvej og det andet ved Kærsholmvej og Aalborgvej. For at Teknisk Forvaltning kan gennemføre en ændring af de to kryds, skal planen altså godkendes i kommunalbestyrelsen. Planen indeholder to forslag til ændring af krydset ved skolen. Der lægges op til, at man enten etablerer heller og hævede flader, hvor der påregnes udgifter for 250.000 kroner. Eller at man omdanner krydset til en mindre rundkørsel, der skønnes at koste 400.000 kroner. Begge løsninger kræver, at man inddrager det lille parkeringsareal ud for kirken, og der skal kirken selvfølgelig tages med på råd. Det andet kryds ved Kærsholmvej og Aalborgvej kan også blive ændret i år. I hvertfald er der planlagt asfaltarbejde på begge veje i den kommende tid, og et forslag i planen går ud på, at man opretter et egentligt T-kryds med en hævet flade, der vil koste 90.000 kroner, uden at udgifterne for opretning af krydset er taget med. Den samlede plan er et omfattende bud på, hvor i Mou der kan laves ændringer, der kan gøre trafikken mere sikker. Men det vil tage nogle år, før hele planen er gennemført, og hvor lang tid kan formand for Teknisk Udvalg, Iver Kjærgaard (V), ikke sige noget om. - Nu begynder vi med det her, og så må vi se tiden an, siger Iver Kjærgaard.