Vejarbejderes liv ikke bragt i fare

Jeg er en af dem, der Kristi Himmelfartsdag kl. 16.30 fik en bøde for at have kørt for stærkt på den omtalte motorvejsstrækning (omtalt i reportage 2.6.).

Bøden var på 1000 kr. og med en elendig billedkvalitet, men naturligvis ingen tvivl om, at jeg kørte for hurtigt i forhold til skiltningen. Der, hvor politiassistenten Gorm Jespersens udtalelser om den manglende respekt for vejarbejdernes sikkerhed - og dermed indirekte beskylder mig for at bragt vejarbejdernes liv i fare live, går galt - er, at udtalelsen er helt unuanceret. Kristi Himmelfartsdag er en helligdag - naturligvis også for vejarbejderne. På det pågældende tidspunkt var der nemlig ikke én eneste vejarbejder eller entreprenørmaskine på job. Trafikken kunne på det pågældende tidspunkt maksimalt betegnes som jævn og helt uden tung trafik som følge af helligdagen. Nu er avisen jo fyldt med artikler politiets evne til at holde sig til det objektive. Der gælder tilsyneladende også her, hvor fartkontrollen på helligdagen efter min vurdering var opsat efter ”penge i kassen”-princippet og ikke af hensyn til trafiksikkerheden. Jeg har den dybeste respekt for vejarbejdernes sikkerhed og det arbejde, de udfører. Jeg har for mange år siden faktisk selv prøvet at være vejarbejder og allerede dengang havde bilister meget lidt respekt for vejarbejderes sikkerhed, men for at udvise respekt for deres sikkerhed må det være en forudsætning, at de er på job. Det er derfor mit synspunkt, at der på en helligdag er tale om forkert skiltning, uanset, at der på den pågældende trækning er en mindre indsnævring af inderste vejbane. Endvidere er der for mig at se ikke den store konsekvens i skiltningen. Køres der i det nordgående spor, er der normalt 90 km/t. gennem tunnelen, og lige efter er der 70 km/t umiddelbart før indsnævringen ved den faldne bro. For ikke-stedkendte må den hurtige indsnævring efter tunneludløbet komme som en overraskelse, men det har jo noget med trafiksikkerhed at gøre! Jeg forventer naturligvis ingen undskyldning fra politiet om, at jeg har bragt sikkerheden for vejarbejdere, der forhåbentligt havde en god og tiltrængt fridag, i fare. Jeg forventer derimod måske bare en bare forklaring på de unuancerede oplysninger til avisen.