EMNER

Vejdirektoratet er ikke Gud..

Men så alligevel næsten, må hulsigboerne måske sande

HULSIG:Der er langt fra Hulsig til Vejdirektoratet i København. Sådan følte de det i hvert i fald, de knap 40 mennesker, der mandag eftermiddag lige efter arbejdstid satte kursen mod Hotel Inger i Hulsig. I mere end to år har en kreds af mennesker i Hulsig arbejdet på at få omstødt en beslutning, som de synes er unødvendig og upraktisk. Da Skagensbanens spor blev fornyet, blev langt de fleste af de 120 baneoverskæringer lukket af sikkerhedsgrunde. Det har folk protesteret over hist og pist, men affundet sig med. Bare ikke i Hulsig. Her er Egekratvej lukket med et hegn. Både de fastboende og de, der kommer på træk til sommerhusene, ønsker passagen over banen på Egekratvej genåbnet for gående og cyklende Men de lokale er kørt fast i en bureaukratisk labyrint. Den har ført dem ud i civil ulydighed. Normalt lovlydige borgerne bekendte, at krydser sporene alligevel. Derfor havde borgerforeningen mandag inviteret nogle af de centrale aktører - formanden for teknisk udvalg i Skagen, Inger Støtt (V), direktør Bent Vestergaard, Nordjyske Jernbaner, og folketingsmedlem Bjarne Laustsen til kaffe og kringle med Hulsigboerne på Ingers Hotel. - For at få sagen afsluttet, som Anders Clausen, ihærdig fortaler for Egekratvejs genåbning, bemærkede indledende. Hulsigboerne mødte talstærkt frem, så hotel-Inger måtte hente flere kopper i samtalekøkkenet. Men Inger Støtt havde meldt afbud. Vejdirektoratets ansvar Hende ville de ellers gerne have talt et alvorsord med i Hulsig, for de var stadig mugne over, at kommunens tekniske udvalg har været måneder om at besvare Hulsigboernes henvendelse om Egekratvej og ikke mindst at teknisk udvalg har besluttet at arbejde for nedlæggelse af Egekratvej som offentlig vej. På afbud deltog i stedet Hanne Welander (S), der er menigt medlem af teknisk udvalg i Skagen. Hun kom i strid modvind ved at forsvare udvalgets beslutning med, at kommunen alligevel ikke kan stille noget op mod Vejdirektoratet. - Vejdirektoratet er ikke Gud, var der en fra salen, der mindede hende om. Men der var også det problem, at en genåbning af overskæringen vil koste mindst en million, som Skagen ikke har, til elektrisk signalanlæg med bomme. En lokal sag Bjarne Laustsen oplyste, at Vejdirektoratet over for ham har tilkendegivet, at baneoverskæringen, er en lokal sag, som direktoratet ikke har noget med at gøre. Hanne Welander høstede de første anerkendende nik ved kaffebordene, da hun alligevel gav tilsagn om, at kommunen godt vil arbejde for en passage over banen ved Egekratvej, hvis den kan laves sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Men reelt er Skagen Kommune ude, fordi teknisk udvalg har holdt sit sidste møde inmden kommunesammelægningen. Bent Ravnild fra Nordjyske Jernbaner, der mødte som stand-in for direktør Preben Vestergaard, var værre for Hulsig-boerne at bide skeer med. Overskæringen på Egekratvej ligger på en strækning, hvor toget må køre 120 km/t og derfor tillader Vejdirektoratet ikke en passage uden et signalanlæg, forklarede han. Så er det ligegyldigt, at der skal en jernbanens Ferrari til at nå op 120 km, før det har passeret skiltet 120 km/t byskiltet. Frede Gaardlund foreslog at flytte skiltet 600 m nordpå. Forbi Egekratvej. - Jamen så vil Nordjyske Jernbaner forbeholde sig at kræve økonomisk kompensation, replicerede Bent Ravnild. Kommissions-afgørelse Efter Nordjyske Jernbaners opfattelse står det hverken står i kommunens, Nordjyske Jernbaners eller Vejdirektoratets magt at skaffe legal adgang til at krydse skinnerne ved Egekratvej. Hulsigboerne skal omkring de højere magter - som i denne forbindelse er den statslige Ekspropriationskommisssion. Den kommission, som i sin tid besluttede at lukke Egekratvej. Så Anders Clausen, der havde indledt med besværgende at tale om en hurtig afslutning på sagen, måtte runde debatten af med bemærkningen: - Det er ikke Gud, der har besluttet, at Egekratvej skal være lukket. Så der må være en mulighed for at få den åbnet igen.