Lønstrup

Veje i Lønstrupændrer status

LØNSTRUP:Grundejerforeningen Havrevang får ikke et ønske opfyldt om, at kommunen overtager ansvaret for en række private sideveje. Foreningen mener, at grundejerne i udstykningen i dag er forskelligt stillet, fordi nogle bor ved en offentlig vej, mens andre bor ud til de private sideveje, bl.a. Ishavsvej og Jammerbugtvej . Der er stor forskel på kvaliteten og driften af gadelys i området, påpeger foreningen Men i stedet for at gøre flere private fællesveje offentlige, har teknik og miljøudvalget besluttet, at den eneste offentlige sidevej, Vigsøbugtvej ændrer status til privat fællesvej, hvor grundejerne skal stå for vedligeholdelsen. Vejen vil dog blive istandsat af kommunen inden overdragelsen. Stamvejen, Vesterhavsvej fastholdes som en offentlig vej. Baggrunden for beslutningen er, at modellen med en offentlig stamvej og private sideveje også er kendt fra andre boligområder. Grundejerforeningen ønsker desuden, at kommunen får etableret en rækker stier i forbindelse med ny planlagte udstykninger. Udvalget besluttede, at stierne søges anlagt hurtigst muligt i forbindelse med byggemodningen, og at hovedstien bliver offentlig med status som rekreativ sti. Endelig har kommunen også modtaget en klage over støvgener på Nejstvej. Det blev besluttet at foretage et vejsyn, hvor problemet og løsningsforslag drøftes.