EMNER

Veje i udbud

AABYBRO:Der arbejdes fortsat med planerne om funktionsudbud af vedligeholdelsen af de kommunale veje. I den kommende tid skal teknisk udvalg finde ud af, hvilke og hvor mange veje, der skal med i funktionsudbuddet, oplyser Erik Ingerslev (SF), der er næstformand for teknisk udvalg. - Udvalget følger dette her tæt, og det er planen, at vi skal have hele materialet om fordele og ulemper klar, så det kan indgå i budgetlægningen i efteråret, siger Erik Ingerslev. Der er endnu ikke truffet beslutning om, at arbejdet, som nu udføres af kommunens entreprenørafdeling, skal sendes i udbud eller ej. - Men det er min personlige opfattelse, at en beslutning vil blive truffet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2004, da der er en række økonomiske spørgsmål, som skal afklares i dette, siger han. Planen er lade private virksomheder byde på vedligeholdelsen af en del af kommunale veje og indgå en langtidskontrakt på 12 til 15 år.