Lokalpolitik

Veje og fortove farlige for ældre Ø-gadeborgere

Der er gået inflation i planerne for budget 2005, siger samrådsformand

ØSTBYEN:Der er tallerkenstore huller i vejene i Aalborgs østby, og fliserne på fortovene er i mange tilfælde både en og to tommer forskudt i forholdt til hinanden. Det er bestemt ikke noget, man skal kimse ad i en bydel, hvor der bor mange ældre for hvem blot mindre højdeforskelle kan betyde uheldige fald. - Det er for farligt på svage medborgere at færdes på kvarterets fortove, siger formanden for Øgade Samråd, Laila Thomsen. - Men længerevarende sygelejer på grund af benbrud er selvfølgelig en anden kasse, tilføjer hun. Laila Thomsen opfordrer byrådspolitikerne til også at tænke på hvilken tilstand kommunens veje og fortove er i og beder dem afsætte flere midler til vedligeholdelse. Det er nemlig et stort problem for borgerne, og hver gang der er offentlige møder, er det er problem, der altid bliver rejst. Inflation i 2005 - Det er som om, der er gået inflation i budget 2005, hvor en nye skøjtehal lige pludselig er poppet op sammen med ombygning af multihallen Gigantium. Hun har ikke noget imod nogen af delene, men de skal jo ikke lige pludselig opstå som et lyn fra en skyfri himmel, mener hun og efterlyser langsigtet prioriterering af større projekter. - Nu skal vi også lige huske på, at vi er i gang med en større sag, som hedder Musikkens Hus. Lad os lige få styr på økonomien omkring det projekt, som hun er ubetinget tilhænger af, tilføjer hun. - Det er godt med store visioner for store projekter, men det er ligesom med et byggeri, fundamentet skal være i orden først. Som formand for Øgade Samråd har Laila Thomsen været til adskillige møder med kommunens tekniske forvaltning og gang på gang fremført sit ønske: bedre veje og fortove. Altid er samrådet blevet godt behandlet, og det er blevet til mange hyggelige snakke, men ikke mere. - Hver gang problemet rejses over for en politiker, får vi at vide, at der ikke er flere midler at gøre godt med i budgettet. - Så derfor afsæt nogle flere midler, siger Laila Thomsen. Lange udsigter Hun tilføjer, at der er igangsat renovering af gaderne i området, men i forhold til de midler, der er sat af, vurderer hun, at det har lange udsigter, før kvarteret er gjort færdigt. I sommeren 2003 blev der lappet et par af de mest trafikerede veje, men i beboernes øjne er det spild af gode kroner. Pengene kunne være brugt mere fornuftigt, hvis det ikke have været nødvendigt med lapperier, mener samråders formand. Samrådet, der er upolitisk, har eksisteret i fem år og begyndte som en arbejdsgruppe i forbindelse med et bykatalog. Ved et samrådsmøde 1. september vil man arbejde på at få tilknyttet en kontaktperson i hver kommunal forvaltning for bedre at få forbedret kommunikationen og forvaltningsmedarbejdernes kendskab til området.