Hobro

Veje og fortove istandsættes

{ASFALT:Der er massevis af huller i vejene i Hobro Kommune, men nu forsvinder de værste af dem. Teknisk udvalg har på sit budget 2,5 mio. kr. til asfaltarbejder, og efter at have haft eksperter til at gennemkøre vejene, er udvalget blevet enige om at bruge pengene således: Ulstrupvej 415.000 kr., Kongsvad Møllevej 129.000 kr., sidevej til Skolebakken 55.000 kr., Gundestrupvej 340.000 kr., Parallelvej 88.000 kr., Hejringvej 256.000 kr., Væggedalen 446.000 kr., Søndermarksvej 32.000 kr., Fredensgade 57.000 kr., Chrisiansgade 36.000 kr., Tobberupvej 199.000 kr., Wiegårdsvej 44.000 kr., P-pladsen Tværgade 50.000 kr. og rødt asfalt til randersvej 270.000 kr. Udvalget har også haft den første vurdering af fortovsopretning i kommunen. Omkring trekvart million kroner er til rådighed. Der er ikke truffet afgørelser, men følgende fortove er inde i overvejelserne: Bakkevej, Hovangsvej, H.I. Biesgade, Vester ltan, Skovvej, Bymarks Alle, Østervang, Søndre Ringvej, Løgstørvej, Nyvej og Gammelvej. } OPFORDRING: Danmarks Naturfredningsforening i Hobro opfordrer nu Hobro Kommune til at få udarbejdet en plan for hele å-forløbet fra Åparken til udmundingen i Mariager Fjord. Den direkte anledning er planerne om ældreoboliger i bunden af gågaden - på en del af den grund, hvor Dr. Jensens hus i dag ligger. - Der er nu en enestående mulighed for at forbinde de fine områder ved Landbocentret og Åparken og dermed realisere ideerne i den grønne plan, der blev udarbejdet helt tilbage i 1987, skriver DN's formand Kaj Nissen i et brev til Hobro Kommunes tekniske udvalg. Foreningen vægter det højt, at der skabes et stiforløb, der kan fungere som et grønt åndehul for hele byen. Åen bør klantes med grønne brinker og spredt beplantning, foreslår foreningen. Forslaget om en karrebebyggelse i fire etager bekymrer til gengæld naturens vogtere. Det vil blive alt for dominerende og bastant. Derfor bør et eventuelt byggeri reduceres væsentligt og tænkes ind i en helhedsplan for hele området langs åen, opfordrer DN.