EMNER

Veje og trafik i Strandby

LØFTER:For få år siden blev jeg kontaktet fra beboere i Rugholm nord for Strandby og jeg blev bedt om at støtte deres ønske om en vej til området. Det var lovet dem mere end 20 år tidligere. De fik vejen, som ønsket.. Det hele er et naturligt led i en ringvej, som skal aflaste Nørgårdsvej. og de mindre tværgående veje i Strandby. Stor var min forbavselse, da beboerne i området med medlemmer i 2 beboerforeninger søgte og fik tilladelse til at opsætte bomme ved indkørslen fra den kommunale vej Rugskellet til Strandvejen. Trafikalt er det tåbeligt, da det giver en betydelig belastning af vejene Nørgårdsvej., Vandværksvej og Hannesvej og formålet kan kun være at nogle beboere på Rugholm og den private del af Strandvej vil hindre folk fra Strandby at komme ud til de rekreative arealer nord for Strandby. De samme mennesker vil gerne suse gennem Strandby til gene for andre og der har da også været klager fra beboere på Hannesvej og Nørgårdsvej, men uden virkning. Skal man til børnehaven eller til den kommende Jernbanevej så tvinges så benytter beboerne på Strandvejen i vid udstrækning Hannesvej og Nørgårdvej. På byrådsmøde d.04.04.05, hvor jeg tog sagen op mødte SFeren Jette Toft med indsigelser mod mit forslag fra beboere på Strandvejen. Det er vist typisk SF-moral. Alle de store ord om miljø og social ligestilling var glemt nu da nogle SFere risikerede at skulle give et bidrag til fællesskabet. Partiets grundregel "Det som de andre ejer, det skal vi dele, men i holder fingrene fra mit" står fast. Jens Hedegaard, der som formand i teknisk udvalg meget vel kender forholdene, men så en mulighed for lidt stemmeflæsk til sit borgerlige parti, stod op og gav en forvrænget fremstilling ved at undlade at fortælle om klagerne fra Hannesvej og Nørgårdsvej. Ganske som i sagen med de famøse checks fra forsyningsudvalget skulle der dækkes over at han ikke har sat sig ind i tingene og dækker over tosserierne til det går galt.. De kløgtige medlemmer af det liberale Venstre og Konservative benyttede som sædvanlig, deres i fantasien store indflydelse, til med strålende øjne at sige " JAA-Ha" De er så sandelig en guds gave til demokratiet.