Lokalpolitik

Vejen banes for nye grunde i Ådalen

BRØNDERSLEV:Lige nu er der gang i byggeriet i Ådalen nord for Brønderslev. Nye huse skyder op - og flere er på vej. Ejerne af et område i Ådalen ønsker nemlig at gå i gang med byggemodning af et areal, hvor der skal udstykkes seks parcelhusgrunde. - Vi er glade for henvendelsen, og synes det er skønt, at der er så stor aktivitet i nordbyen. Vi er meget positive overfor at foretage en investering og medvirke til endnu mere byggeaktivitet i området, siger Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. En forudsætning for projektet er, at Brønderslev Kommune forlænger den nyanlagte kommunevej Ådalen med 120 meter. Desuden skal Forsyningsudvalget etablerer hovedforsyningsledninger til vand, varme og kloak til området. Dette arbejde beløber sig til en mio. kroner. Ejeren af jorden skal betale et byggemodningsbidrag på 82.600 kr. per boligenhed - altså i alt 495.600 kroner inden anlægsarbejdet begynder påbegynder. - Den investering kommunen foretager her gør, at kommunen selv har mulighed for at gå i gang med lokalplanlægning for et kommunalt ejet område. Og vi skal nu vurdere, hvorvidt vi ønsker at udarbejde lokalplan for dette område og hermed også begynde at udbyde disse grunde til salg, tilføjer udvalgsformanden.