Lokalpolitik

Vejen banet for centerplan

Byrådet har uden diskussion endelig vedtaget forslag til lokalplan for et nyt detailområde ved Haverslev placeret tæt på motorvejstilkørslen.

Det er købmand Finn Ovesen, der ønsker at etablere sig i området med både butik, tankanlæg med mere. Blandt indsigelserne har været et fra de to gårdmænd, der ejer arealet. De ønsker ikke at sælge, et problem Rebild Kommune ikke vil forholde sig konkret til på nuværende tidspunkt.