Vejen banet for erhvervsudvikling

Nordjylland får et helt nyt universitetshospital i Aalborg Øst.

Hospitalet vil blive en væsentlig forbedring af det nordjyske sygehusvæsen, og der er heller ikke tvivl om, at hospitalet vil danne ramme om mange nye behandlingsformer og udvikling inden for sundhedssektoren. I Aalborg Kommune har vi budt det nye hospital velkommen og er i gang med at sikre, at der er de nødvendige veje og anden infrastruktur til for at Universitets hospital kommer til at fungere optimalt. Det har bl.a. betydet, at vi har afsat 230 mio. i budgettet til at bygge den nye Egnsplanvej, ligesom der bliver investeret i busbaner i transportkorridoren ud mod Universitetet. Erhvervsrådet i Aalborg Kommune har gennem længere tid forsøgt at fremme erhvervsudviklingen indenfor sundhedsteknologiområdet. Området er interessant, fordi der ikke tvivl om, at der også i fremtiden vil være mange arbejdspladser i at udvikle nye produkter og præparater, der kan bruges i sundhedsvæsnet. Grundlaget for et nordjysk erhvervseventyr inden for dette område er ved at være til stede. Der er født en række mindre virksomheder, som har vækstpotentiale, forskningskompetencerne på AAU er i orden og vigtigst af alt, så har vi med uddannelsen i industriel medicin og lægeuddannelsen sikret, at der bliver uddannet kandidater, der kan arbejde indenfor området i fremtiden. Der er også mulighed for at nogle af de nyuddannede kandidater på et tidspunkt kunne springe ud som iværksættere. Anlæggelsen af det nye universitetshospital, sætter endnu mere skub i denne udvikling. Jeg mener, at vi sammen med region Nordjylland og AAU målrettet og strategisk skal gennemtænke hvordan det nye Universitetshospital kan bruges som en platform for erhvervsudvikling, forskning og innovation. Det gælder både i forhold til det sundhedsteknologiske område, og vi er i Aalborg kommune også stærke indenfor IKT erhvervet og logistik. Her bør der også være mulighed for at udvikle nye og effektive løsninger, der kan bruges andre steder. Anlæggelsen af det nye universitetshospital er en unik mulighed. Den må vi ikke forpasse, og vi bør allerede nu sikre, at de store samfundsinvesteringer i det nye universitetshospital også kommer til at udmønte sig i erhvervsudvikling i Aalborg og Nordjylland.