Lokalpolitik

Vejen banet for HPR-byggeri

Hjørring Private Realskole får grønt lys til byggeri af multihal

HJØRRING:Efter en høringsrunde, har kommunens teknik og miljøudvalg indstillet den nye lokalplan, der baner vejen for en udvidelse og modernisering af Hjørring Private Realskole. Udvidelsen omfatter bl.a. opførelse af en multihal på det såkaldte Garni-areal. Der er kommet syv indsigelser mod lokalplanen. Der bliver udstrykt bekymring for nabo-ejendommen Håndværkerstiftelsen, tabet af parkeringspladser og en øget trafikbelastning på Vendiavej. Med denne lokalplan gives Håndværkerstiftelsen status som bevaringsværdig. Dvs. at bygningen ikke må ombygges, hverken udvendig eller indvendig, nedrives eller på anden måde ændres, med mindre Byrådet giver en tilladelse til det. Teknik og miljøudvalget medgiver at der dele af året vil være nogen skyggegener fra multihallen, - men byggeriet kommer til at harmonere fint, og det bliver en forbedring i forhold til i dag, fordi multihallen erstatter en nedslidt bygning, siger formand Ole Ørnbøl(S). Med hensyn til behovet for parkeringspladser, sikrer lokalplanen, at HPRopretter et antal nye parkeringspladser bag Vendiavej 8, som svarer til det antal, der forsvinder ved nybyggeriet. Den øgede trafikbelastning på Vendiavej vil kommunen løse ved at lave en mere tydelig opdeling af kørende og gående trafik, og evt. lave chikaner. HPRgår i maj måned i gang med byggeriet, der udover multihallen også omfatter en gennemgribende modernisering af klasseværelserne. I alt kommer det til at koste 25 mio. kr. og den næsten ny skole ventes først at være færdig ved udgangen af 2006.