Børnepasning

Vejen banet for ny børnehave

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Der er nu åbnet mulighed for, at der kan opføres en ny institution ved Granvej 13 i Hjallerup. Brønderslev Byråd har sagt ja til en lokalplan for området. Lokalplanforslaget har været fremlagt for offentligheden, og der er kommet otte bemærkninger til lokalplanen. Udvalget for udvikling og planlægning har besluttet at arbejde videre med planerne for en institution i vestbyen. Området er udlagt til private og offentlige institutioner, og det ændres til børnehave og vuggestue. Bendt Danielsen (Borgerlisten), der er formand for udvalget for udvikling og planlægning, Moderne udstyr til klinik BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Den kommunale tandpleje i Brønderslev Kommune får nu digital røntgen og elektroniske patientjournaler. Formand for sundhedsudvalget, Peer Thisted (S), sagde, at Brønderslev er den eneste kommune i regionen, der ikke har digital røntgen og elektronisk patientjournal. Byrådet nikkede ja til, at det nye udstyr anskaffes. Investeringen dækkes ind ved besparelser på driften i den kommunale tandpleje. Den kommunale tandpleje har tidligere søgt om at få dette udstyr, men spørgsmålet er blevet udsat til efter budgetbehandlingen. Byrådet frigiver 919.000 kr. til digital røntgen og 378.000 kr. til elektronisk patientjournal. Ifølge tandlægerne vil det være en stor lettelse i arbejdet at få det moderne udstyr. Da Brønderslev Kommune er den eneste kommune i regionen, der ikke har udstyret, giver det især problemer, når der kommer nye børn og unge til. Den elektroniske journal gør det meget nemmere at sende oplysninger videre, og der er ikke problemer med, at en journal bliver væk, når den forefindes elektronisk. Elektroniske journaler er også lettere at læse end håndskrevne journaler, Omkring røntgen benyttes der ikke farlige kemikalier, når det er digitalt.