Vejen banet for Raabjeg Miles vandring i cirka 100 år

KANDESTEDERNE:Vejen er nu banet for Raabjerg Miles naturlige vandring i cirka 100 år. Det er sket ved en fredningskendelse, som netop er afsagt. Fredningen har til formål at sikre milens naturlige vandring, så den hverken bremses eller speedes op. Desuden sikrer fredningen offentligheden adgang til at se milen og den sikrer et bedre indblik til de store sandmasser. Fredningen omfatter cirka 240 hektar, hvoraf de 115 er ejet af staten. De private lodsejere har i forbindelse med sagen haft mulighed for at kræve, at staten overtog deres bygninger og jord, inden der blev afsagt fredningskendelse. Det har ingen ønsket, og derfor er erstatningerne i sagen ikke nær så store, som lodsejerne havde krævet. Lodsejerne kan nu, eller senere, når milen kommer ind på deres ejendom, forlange at staten overtager bygninger og jord for en erstatning, som fredningsnævnet fastsætter. Den samlede erstatning er på over 100.000 kroner, og derfor skal fredningen behandles i Naturklagenævnet. Læs side 6.