Lokalpolitik

Vejen banet for villaer på Stensbjerg

Lokalplanforslag for villabebyggelse på Djævlebakken ud i høring

HIRTSHALS:Der er planmæssigt brugt forholdvis megen tid på det lokalplanforslag, Hirtshals byråd onsdag vedtog at sende ud offentlig høring i otte uger. Et forslag, der åbner for muligheden af at bygge villaer på den nordlige skrænt af det enestående naturområde. I alt 12 grunde placeret umiddelbart syd for Hans Jensens Allé rummer lokalplanforslaget. Med grundstørrelser på mellem 1200 og 1700 kvadratmeter gør planen det muligt at bygge alternativt og stort. - Med den pris, som endnu ikke er fastsat, som de særdeles attraktive grunde skal sælges til, er det sandsynligt, at køberne tillige vil være indstillet på og i stand til at bygge større og specielle huse, mente borgmester Knud Størup (Borgerlisten), da han præsenterede lokalplanforslaget for byrådet. - Det er tale om et helt specielt område med en unik udsigt fra hver af de 12 grunde. Der er derfor grænser for, hvad vi kan tillade at bygge her. Vi foreslår nogle forholdsvis store grunde netop for at give plads til utraditionelt byggeri. Én ting har ligget os på sinde, nemlig at undgå alt for ensformigt traditionelt parcelhusbyggeri, sagde formanden for teknik- og miljøudvalget Mogens Bjerre (S). Han blev suppleret af en særdeles velformuleret næstformand fra udvalget, Knud Damgaard (Borgerlisten) - Det er en vigtig milepæl i udviklingen af Hirtshals, vi er i gang med at foretage. Det handler om et område, der skal behandles med respekt, et meget følelsesbelagt område, og vi har pligt til at udvise en nænsom brug, ikke misbrug, af dette område, sagde han. Damgaard roste kommunens embedsfolk for i det forberedende arbejde også at have lyttet til aktive borgere og inddraget dem i den spændende proces. - Vi hører om attraktive grunde både her og der. Disse er helt specielle, slog Knud Damgaard fast. At lokalplanforslaget har været længe undervejs fandt alle, der havde ordet, i orden og borgmester Knud Størup ville ikke lægge sig fast på, hvornår grundene kunne sættes til salg for alvor. - Med skyldig hensyntagen til de forsinkelser gennemførelsen af et sådant lokalplanforslag kan få, vil jeg tro, at vi sidst i september eller først i oktober vil kunne sælge den første grund, mente borgmesteren. Hirtshals Boligselskab fik byrådets godkendelse af regnskabet for et helt andet for længst færdigt byggeri, nemlig opførelsen af ialt 12 andelsboliger i Vidstrup, Tornby og Tuen. En merudgift på 389.415 kr. hvoraf Hirtshals Kommune hæfter for 14 procent, nemlig 54.518 kr. åd byrådet råt. Til gengæld opstod der lidt debat om udlejningen af boliger i landsbyer. Alle seks boliger i Tornby er udlejet, mens der såvel i Vidstrup som i Tuen for tiden står én af tre lejligheder ledige. Det fik borgmesteren til at lufte en teori om, at der i planlægningsfasen måske nok så ud til at være behov for sådanne almennyttige boliger. - Men når det kommer til stykket, ser det altså ud til, at behovet ikke er slet så stort, konstaterede han. - I Tuen kan det hænge sammen med, at man ikke længere har nogen dagligvarebutik. I Vidstrup er det længe siden, den sidste dagligvarebutik drejede nøglen om. Det fører måske til en generel afmatning i ældre borgeres interesse for at blive boende i landsbyerne, sagde Jørgen Jensen (V). Det kunne Størup kun give Jørgen Jensen ret i. - Det problem kan vi også aflæse på udlejningsmulighederne i Uggerby, hvor der vist kun er en døgnkiosk nu.