Trafikulykker

Vejen er banet for Bredgade

Renovering og forskønnelse af byens indfaldsvej vil koste mellem 15 og 16 mio. kroner

BRØNDERSLEV:Vejen er banet for en renovering af Bredgade i Brønderslev i 2006. Det stod klart, da der onsdag var borgermøde, hvor skitserne for projektet blev præsenteret. Formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen, oplyste, at Forsyningsudvalget netop havde fundet penge til projektet - vel at mærke en løsning der betyder, at forbrugerne ikke udsættes for takststigninger. - Efter møde i forsyningsudvalget i dag er der ingen usikkerhed om, at vi kan finansiere Bredgade uden takststigninger. Men for en sikkerheds skyld er vi i gang med at undersøge, om der er mulighed for at udskyde kloakering i Stenum til 2007. Men det er ene og alene af hensyn til vores likviditet, oplyste Ole Lysgaard Jensen. Arbejdet i Bredgade kan begynde efter nytår. Samtlige ledning i gaden skal skiftes ud, og dette projekt vil beløb sig til knap 11 mio. kroner, mens asfalt, belægning vil beløbe sig til knap fem mio. kroner. Driftsleder Finn Bjerning fremlagde et oplæg til debat. Én skitse omfattede Bredgade fra Værktøjssalget til rundkørslen. Her er tanken, at en del af gadens tidligere alléstemning genskabes. Planen er, at der foruden fortov skal være en grøn rabat med træer - samt en cykelsti i begge sider af vejen. Beboernes bekymring gik på, at det hermed fortsat kan være fristende at køre for stærkt, og de efterlyste indsnævringer som i Vestergade. - Jeg foreslår fri parkering i hele Bredgade i stedet for opmærkede p-båse, og jeg er overbevist om, at parkerede biler automatisk får bilisterne til at sænke farten, lød vurderingen fra Finn Bjerning. På strækningen fra Værktøjssalget til Dalgasgade er vejen ikke bred nok til grøn rabat og vejtræer, så her må man nøjes med cykelsti i begge sider af vejen. Området omkring kirken fik stor opmærksomhed. Her er planen at lave en hævet flade samt skabe mere sammenhæng. Pladsen skal fremstå indbydende og som en helhed. Og hvordan den opgave løses bedst, var der ikke enighed om. Oplægget fra Finn Bjerning går på, at der fortsat skal være niveauforskel mellem bilister og cyklister - for sikkerhedens skyld. Fra flere bebeores side var der dog ønske om et mere torveagtigt udseende. - Man får ikke torvefornemmelse med den skitse her - det er bare en vej, der fortsætter, lød et synspunkt. Den sidste del af Bredgade fra Skolegade til Torvegade skal udformes som den inderste del af gaden - dog ikke med toppede sten i vejbanen. Og cyklisterne kan se frem til store flade granitsten som cykelbane.