Vejen frem til godt team

Alle ansatte i plejedistrikt øver sig i samarbejde. Det gavner både borgerne, arbejdsklimaet og sygefraværet.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tovholderne er begejstrede for udbyttet: Fra venstre Jytte Thøgersen, Katy Albers, Rikke Rosendal Pedersen og Anette Nielsen.

Det kan godt være, det ser fjollet ud, men det er det ikke. 11 voksne kvinder går med sort bind for øjnene og med hinanden i hænderne langsomt og søgende hen over en græsplæne. De skal finde et sammenrullet reb, som de skal brede ud til et kvadrat. Så lige som muligt, og stadig med bind for øjnene, forstås. Kvinderne er en del af de 34 hjemmehjælpere og andre ansatte i plejedistrikt Fjerritslev, som er på to dages kursus langt fra den hektiske dagligdag i ældreplejen, nemlig i spejderhytten Hanbohus i Sandmosen. - Det er en af øvelserne i at samarbejde, for vi er på teambuilding-kursus for at lære at arbejde bedre sammen som hold, forklarer Anette Nielsen, fællestillidsmand for de ansatte i kommunens plejesektor. - Vi lærer hinanden at kende på en ny måde, ser hinandens styrker og svage sider, og det betyder noget for samarbejdet, tilføjer distriktsleder Jytte Thøgersen. Baggrunden for kurset, som er det sidste af fem af slagsen, er at alle plejedistriktets ansatte nu er opdelt i mindre teams, 11 i alt. Tidligere har alle ansatte fået tildelt opgaver efter en køreliste, eksempelvis, men nu arbejder mindre grupper sammen om en lille flok borgere, og gruppen tilrettelægger selv arbejdet. - Det betyder, at hr. Pedersen og fru Sørensen bliver mere tryg i dagligdagen, for de oplever kun få forskellige ansigter, forklarer teamleder Katy Albers, der er en af deltagerne. - Men arbejdsmiljøet og trivslen for de ansatte bliver også bedre, fordi man får større medansvar. Det kan blandt andet mærkes i sygefraværet. - Det er faldet, og det var også et af målene, tilføjer Jytte Thøgersen, der glæder sig over at forbedringerne allerede er mærkbare. - Vi er et område med et højt sygefravær, men man skal også tænke på, at vi kommer i rigtig mange forskellige hjem og derfor udsættes for mange smittekilder. Med færre hjem bliver vi mindre udsatte, forklarer hun. Imens er de 11 kvinder nået ud i en lidt skæv firkant med det hvide reb, og der er blevet kommanderet, råbt, mærket efter og lyttet for at få den på plads. - Gud, ser den sådan ud, siger de, da de sorte bind er hevet af. - Alle har forskellige evner og egenskaber, men vi har også set overraskende skjulte talenter, griner Jytte Thøgersen og mindes den foregående aften, hvor de forskellige hold skulle arbejde sammen om opgaver, der ikke er normale for deres arbejdsdag: Underholdning, kreativ borddækning og sågar en fælles regndans. - Samarbejde om sjove opgaver, tillid, fysisk kontakt og et godt grin - det flytter altså noget. Stemningen bliver afslappet, selv om nogle på forhånd er skeptiske over for opgaverne. - På bundlinjen er den nye struktur med teams en gevinst, både for borgerne og for medarbejderne, pointerer Katy Albers. - Vi opnår en større arbejdsglæde, fordi systemet ikke er så stift mere, og grupperne ved selv, hvordan man bedst dækker hinanden ind, når der er brug for det. Jytte Thøgersen forklarer, at men nu har et slags kort over de enkelte gruppers kompetencer, også inden for områder, som man ikke lige forventer har betydning for hjemmeplejen. - Det kan være, at når vi næste gang skal bruge en ny medarbejder, efterlyser en med kreative evner, hvis det er noget der mangler i gruppen.